Toliko je lani za življenjske potrebščine porabilo povprečno gospodinjstvo

money-3918183_960_720

Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2018 za življenjske potrebščine porabila povprečno 19.560 EUR. Za transport, hrano, brezalkoholne pijače in stanovanje so gospodinjstva v Sloveniji v 2018 porabila polovico celotnega zneska, ki so ga v tem letu porabila za življenjske potrebščine, navajajo na spletni strani Statističnega urada RS.

Izdatki za transport, hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje so bili polovica izdatkov za življenjske potrebščine

Za vse izdatke v letu 2018 so gospodinjstva v Sloveniji porabila povprečno 21.360 EUR. Od tega so za nakupe življenjskih potrebščin porabila 19.560 EUR (to je 92 % vseh porabljenih sredstev) ali 1.630 EUR na mesec, ostanek, 1.801 EUR, pa za druge izdatke, na primer za prenove, večja dela ipd.  

Gospodinjstva so v letu 2018 porabila za življenjske potrebščine 13 % več sredstev kot v letu 2015. Največji del teh sredstev so porabila za transport (4.184 EUR ali 21,4 %), sledili so izdatki za hrano in brezalkoholne pijače (2.817 EUR ali 14,4 %) in izdatki, povezani s stanovanjem (2.736 EUR ali 14,0 %). Večji izdatki so bili še izdatki za raznovrstno blago in storitve (2.191 EUR ali 11,2 %) ter izdatki za rekreacijo in kulturo (1.776 EUR ali 9,1 %).

Gospodinjstva z najnižjimi dohodki porabila za hrano in brezalkoholne pijače 22 % vseh porabljenih sredstev

Petina gospodinjstev z najvišjimi dohodki (5. kvintil) je porabila za nakupe življenjskih potrebščin 3,6-krat več kot petina gospodinjstev z najnižjimi dohodki (1. kvintil).

Za gospodinjstva v najnižjih dveh dohodkovnih razredih so bili med izdatki za življenjske potrebščine glavna postavka izdatki za hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje. Za gospodinjstva v preostalih dohodkovnih razredih pa so bili med temi izdatki glavna postavka izdatki za transport ter hrano in brezalkoholne pijače.

Za gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu so bili izdatki za hrano in brezalkoholne pijače 22 % izdatkov za življenjske potrebščine, skupaj z izdatki, povezanimi s stanovanjem, pa 45 % izdatkov za življenjske potrebščine. Za gospodinjstva v najvišjem dohodkovnem razredu pa so bili izdatki za hrano in brezalkoholne pijače 12 % izdatkov za življenjske potrebščine, skupaj z izdatki, povezanimi s stanovanjem, pa 22 % izdatkov za življenjske potrebščine, kar je prav tolikšen delež, kot so znašali izdatki za hrano in brezalkoholne pijače pri gospodinjstvih v najnižjem dohodkovnem razredu. 

Primerjava izdatkov (ECOICOP) glede na dohodek gospodinjstev, Slovenija, 2018

Štiričlanska gospodinjstva porabila 2,8-krat toliko kot enočlanska gospodinjstva

Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2018 štela povprečno 2,5 člana. Povprečni izdatki gospodinjstev v Sloveniji za nakupe življenjskih potrebščin glede na število članov so bili v 2018 taki:

  • enočlanska gospodinjstva: 10.094 EUR, od tega 20,1 % za stanovanje, 18,4 % za hrano in brezalkoholne pijače; 
  • dvočlanska gospodinjstva: 17.312 EUR (ali 1,7-krat toliko kot enočlanska), od tega 19,1 % za transport, 15,9 % za stanovanje;  
  • tričlanska gospodinjstva:  24.636 EUR (ali 2,4-krat toliko kot enočlanska), od tega 22,9 % za transport, 13,0 % za hrano in brezalkoholne pijače;  
  • štiričlanska gospodinjstva: 28.458 EUR (ali 2,8-krat toliko kot enočlanska), od tega 24,8 % za transport, 12,4 % za hrano in brezalkoholne pijače.

Toliko je povprečno gospodinjstvo v letu 2018 porabilo za; Prevoz – 4.184 EUR, hrana in brezalkoholne pijače 2.817 EUR, stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo – 2.736 EUR, raznovrstno blago in storitve – 2.191 EUR, restavracije in hoteli – 1297 EUR, rekreacija in kultura – 1.776 EUR, oblačila in obutev – 1.315 EUR, stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj – 1.123 EUR, komunikacije – 1.016 EUR, zdravstvo – 565 EUR, alkoholne pijače in tobak – 351 EUR, izobraževanje 188 EUR.

Z upoštevanjem vrednosti lastne proizvodnje gospodinjstev se njihova mesečna poraba zviša za 37 EUR (na 1. 667 EUR)

Lastna proizvodnja gospodinjstev zajema vrednost pridelkov in izdelkov iz lastne proizvodnje, porabljenih v gospodinjstvu v enem letu (npr. hrana, pijača, drva za ogrevanje). Vrednost teh izdelkov in pridelkov je znašala na mesec povprečno 37 EUR. Če ta znesek prištejemo znesku, ki je bil v povprečju porabljen za nakupe življenjskih potrebščin, so gospodinjstva v letu 2018 v povprečju porabila 20.004 EUR ali 1.667 EUR na mesec. V tej vrednosti so upoštevani nakupi življenjskih potrebščin in tudi denarna vrednost lastne proizvodnje.

Besedilo: Statistični urad RS

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.