Obvestilo Centra za socialno delo Koroška

Centri za socialno delo letne pravice iz javnih sredstev podaljšujejo po uradni dolžnosti, zato vsem tistim, ki že imate priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca), ni potrebno oddajati novih vlog. Kdaj pa je potrebno vložiti novo vlogo, sporočiti spremembe in kje so dostopni obrazci pa so pojasnili na Centru za socialno delo Koroška. Njihovo besedilo v nadaljevanju v celoti objavljamo.

Obvestilo centra za socialno delo-uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Centri za socialno delo letne pravice iz javnih sredstev podaljšujemo po uradni dolžnosti, zato vsem tistim, ki že imate priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca), ni potrebno oddajati novih vlog.

Kdaj vložite novo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev?

  • Če prvič zaprošate za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca
  • Če vam  je bila pravica na podlagi dosedanje vloge zavrnjena
  • Za pravico do državne štipendije tudi:

A) pri prehodu na poklicno tehniško izobraževanje (pti)

B) iz prve na drugo stopnjo študijskega programa

Saj gre v obeh navedenih primerih (pod a in b) za novo vlogo in ne nadaljnje prejemanje državne štipendije.

Kdaj sporočite spremembe?

Vsako spremembo, kot je npr. Zaposlitev,  izguba službe, razveze, razpadi zunajzakonske skupnosti, kar vpliva na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, morate upravičenci centru za socialno delo sporočiti.

Sprememba se sporoči na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb.

Spremembe sporočite če imate priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in državna štipendija) v roku 8 dni po nastanku spremembe.

Kje dobite vloge, obrazec za sporočanje sprememb?

Vse vloge so na voljo na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kupijo pa se lahko tudi v knjigarnah in papirnicah, lahko pa jih vlagatelji dobite tudi na posameznih enotah centrov za socialno delo (Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec).

Povezave na vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (uveljavljate otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državno štipendijo-starši za svoje otroke).

Povezava na vlogo, za državno štipendijo, ki jo vloži dijak/študent sam.

Šolska prehrana

Vsem tistim družinam, ki imajo priznano pravico do otroškega dodatka ali državne štipendije ni potrebno oddajati posebnih vlog za subvencijo malice, kosila. Iz odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji je razvidno, ali je otrokom priznana pravica do subvencionirane prehrane.

 Oddaja vloge na center za socialno delo:

Vloge lahko vlagatelji pošljete:

  • Po elektronski pošti skenirane in podpisane, na naslov: zupjs.csdkoros@gov.si, kar je sedaj v času razmer koronavirusa najbolj priporočljivo.
  • Preko navadne pošte na naslov: CSD Koroška, Služba ZUPJS, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem.
  • Jih oddate elektronsko.
  • Jih oddate na posameznih enotah CSD Koroška (v Dravogradu, Radljah ob Dravi, na Ravnah na Koroškem in v Slovenj Gradcu ) v posebej zato označen nabiralnik ob vhodu v stavbo.

Zaradi lažje organizacije dela priporočamo, da vložite vloge v prvi polovici meseca in na vlogi pripišete kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov)

Centri za socialno delo ima zaradi ukrepov covid-19 še vedno omejen vstop za uporabnike.

Uporabnike sprejemamo le na podlagi predhodnega dogovora s strokovnim delavcem, ob upoštevanju vseh ukrepov (zaščitna maska, razkuževanje rok).

Besedilo: Center za socialno delo Koroška