Search
Close this search box.

Objavljena je javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05.

SKLOP 1 – nepremičnini z ID znakom 846 129/4 in 846 130/1, v skupni izmeri 824 m2, SKLOP 2 – nepremičnina z ID znakom 846 129/3, v izmeri 893 m2, SKLOP 7 – nepremičnini z ID znakom 846 129/6 in 846 112/12, v skupni izmeri 1.229 m2.

Izklicna cena za prodajo posameznega sklopa nepremičnin znaša: za SKLOP 1: 19.306,32 EUR (neto), za SKLOP 2: 20.922,99 EUR (neto), za SKLOP 7: 28.795,47 EUR (neto).

Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost (DDV).

Dražitelji morajo najkasneje do ponedeljka, 20. februarja 2023, do 10. ure, plačati varščino v znesku 2.900,00 evrov. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje na javni dražbi.

Prijava za javno dražbo mora prispeti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec najkasneje do četrtka, dne 23. februarja 2023 do 10. ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto.

Javna dražba bo potekala isti dan, dne 23. februarja 2023, s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec (Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec).

Več informacij in prijavni obrazec najdete TUKAJ.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Stanovanjske zazidave Troblje TR-05.