Javna razgrnitev sprememb prostorskega načrta Mestne Občine Slovenj Gradec

Javna seznanitev o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3 MOSG).

Mestna občina Slovenj Gradec naznanja, da bo v drugo javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec – sprememba št. 3 (v nadaljevanju: SDOPN3 MOSG), ki ga je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor, pod projektom št. 18060 (februar 2023), zaradi sprememb, ki so posledica upoštevanja sprejetih stališč do pripomb občanov podanih na prvi javni razgrnitvi in izdelanih dodatnih strokovnih podlag na podlagi usklajevanj z nosilci urejanja prostora.

Gradivo iz prejšnje točke bo od srede 1. marca 2023 do vključno petka 31. marca 2023 javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Ogled Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec – SDOPN3 MOSG bo možen v ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, v sredah od 8. do 17. ure in v petkih od 8. do 13. ure.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Mestna občina Slovenj Gradec bo prejete pripombe proučila in do njih zavzela strokovna stališča, ki jih bo javno objavila.

Poleg javne objave zavzetih strokovnih stališč do pripomb, bodo vlagatelji pisno seznanjeni s sprejetimi stališči glede pripomb in predlogov, ki jih bodo podali v okviru javne razgrnitve.

Dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vir: Fb MO Slovenj Gradec