Search
Close this search box.

Župan Občine Ravne vabi občane in občanke na dneve odprtih vrat

Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, tudi v mandatu 2022-2026, nadaljuje z že ustaljeno tradicijo pogovorov s strankami ob četrtkih.

V preteklih mandatih se je stik župana z občankami in občani izkazal za uspešno pot iskanja ustreznih rešitev, župan je v času namenjenemu za pogovor z občani prisluhnil njihovim težavam, predlogom, pobudam, kritikam ali pohvalam.

Tudi v mandatu 2022-2026 je župan vsak četrtek na voljo za osebno srečanje in pogovor, ki so bili doslej dobro sprejeti in obiskani.

Za osebni termin se lahko prijavite: elektronsko na naslov obcina@ravne.si ali telefonsko na številki (02) 82 16 009.

Vir: Občina Ravne na Koroškem

Dogodki

Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, tudi v mandatu 2022-2026, nadaljuje z že ustaljeno tradicijo pogovorov s strankami ob četrtkih.