Župan Bovca koroškemu podjetju hvaležen za prijavo na razpis in odločitev za prevzem upravljanja letališča. Kaj pa civilna iniciativa?

V Bovcu so se danes sestali predstavniki občine, civilne iniciative, ki je pred kratkim zahtevala ustavitev oddaje tamkajšnjega letališča v najem, ter družbe Aviofun, ki je podpisala pogodbo o upravljanju letališča. Strinjali so se, da letališču nihče ne nasprotuje, treba pa je določiti režim obratovanja. To bo tema naslednje seje občinskega sveta.

Civilna iniciativa občanov Občine Bovec je decembra lani ob podpori organizacije Alpe Adria Green županu, občinski upravi in občinskemu svetu posredovala zahtevo za ustavitev postopka oddaje Letališča Bovec v najem in upravljanje, v zadnjih dneh leta 2021 pa pobudo podprla še z oddajo 353 podpisov. Podpisniki so zahtevali, da se v proces odločanja o upravljanju letališča v Bovcu vključi tamkajšnje prebivalce, ob podpisu pogodbe z novim upravljalcem pa se med drugim poskrbi za varno okolje in ohranitev narave ter varstvo občanov pred hrupom.

Danes so se sestali vsi vpleteni in župan Valter Mlekuž je po srečanju z zadovoljstvom ugotovil, da so se strinjali, da mora letališče v Bovcu delovati še naprej, vendar pa bo treba sprejeti določen režim. Tega je direktor podjetja Aviofun Damijan Cehner tudi predstavil, podrobneje pa bodo o njem spregovorili tudi na naslednji seji občinskega sveta.

Mlekuž je še pojasnil, da je pogodbo podpisal, ker bi brez upravljalca uporabno dovoljenje poteklo, s tem pa bi se letališče zaprlo. Opozoril je tudi na dejstvo, da upravljalcev, ki bi se na takšen razpis prijavili, v državi ni na pretek, zato je Aviofunu hvaležen za prijavo in odločitev za prevzem upravljanja letališča.

Pogodbo bodo pregledali tudi v civilni iniciativi, katere predstavnik Jernej Stritih je bil po današnjem sestanku vesel, da se obratovanje letališča ureja v smeri zmanjšanja hrupa, kar je bila tudi ena od glavnih zahtev civilne iniciative. Povedal je tudi, da po današnjem sestanku ne vidijo več potrebe po referendumu, ki se je omenjal v preteklih tednih.

Cehner je povedal, da so bili tudi v preteklih letih že opozorjeni na prekomeren hrup in ob tem vedno poskušali ukrepati, čeprav so imeli pogosto zavezane roke. Šele s podpisom nove pogodbe bo namreč tudi upravljalcu omogočeno, da bo končno lahko postavil natančnejše pogoje in pravila o uporabi letališča.

Kot je pojasnil Cehner, bo režim delovanja letališča s 1. aprilom urejen tako, da bo letališče imelo čim manj vplivov na okolje – letala se bodo nad dolino in naselji zadrževala manj, omejili bodo padalske dejavnosti in izvajanje nižinskih skokov iz letal, določili bodo urnik obratovanja, predvidoma od 9. ure do sončnega zahoda.

Poudaril je še, da podobna letališča uspešno delujejo na primerljivih lokacijah v Švici in Avstriji in za kraje in doline predstavljajo veliko dodano vrednost, tudi z vidika zaščite in reševanja, kar velja tudi za bovško dolino. Čeprav bodo v podjetju zaradi več omejitev tudi prikrajšani, jim več pomeni dolgoročnost bivanja s krajem in razvoj oziroma bolj kakovostna turistična ponudba, je še dodal in opozoril na velik pomen bovškega letališča, ki je lani v dolino prineslo 12.600 nočitev.

Za celoletno najemnino bodo v podjetju odšteli 50.000 evrov, z obratovanjem samega letališča pa bodo imeli še dodatnih 80.000 evrov stroškov. Ker je s takšnim letališčem kar težko ustvarjati prihodke, so pred velikim izzivom, je še dodal Cehner. Pogodbo so sklenili za nedoločen čas in s šestmesečnim odpovednim rokom, a v primeru ocene, da se jim ne bo izšlo in da ne bo sodelovanja kraja, se bodo prvi umaknili, je še povedal.

Spomladi naj bi se sicer na bovškem letališču začela tudi gradnja novega hotela s padalskim centrom, ki ga bo investiral poslovnež Ivan Kralj s svojim podjetjem Atar, sicer tudi solastnik podjetja Aviofun in Flycom Aviation.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije