Search
Close this search box.

Znano je, kdaj naj bi bila končana gradbena dela pri gostilni Murko in do kdaj lahko na Prevaljah pričakujemo polovično zaporo ceste

Pri Direkciji RS za infrastrukturo smo preverili, kako dolgo bodo potekala gradbena dela v Slovenj Gradcu in na Prevaljah, kjer predvsem v času prometnih konic prihaja do daljših zastojev.

Slovenj Gradec

Most čez Barbaro v Slovenj Gradcu se nahaja na državni cesti G1-4, odsek 1258, v km 8,550 (pri gostilni Murko). Pogodba z izvajalcem gradbenih del je bila podpisana konec marca 2021. Gradbena dela so v teku in bodo končana predvidoma konec novembra 2021, so za Koroške Novice pojasnili pri Direkciji RS za infrastrukturo.

kot so še dodali, je v času del promet preusmerjen na začasni montažni jekleni most. Dela v vrednosti 335.164,06 evra, vključujejo rekonstrukcijo mostu, vključno z rekonstrukcijo ceste v območju navezave na most in vodnogospodarskimi ureditvami v območju mostu.

Prevalje

Direkcija RS za infrastrukturo pa je z izvajalcem podpisala pogodbo za ureditev ceste G2-112, odsek 1255 Prevalje – Ravne z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2,860 do km 4,400. Dela v vrednosti cca 4,6 mio evrov bosta financirali direkcija v višini cca 3,1 mio evrov in Občina Prevalje v višini cca 1,5 mio evrov.

V sklopu ureditve je predvidena obnova vozišča v dolžini 1540 m, ureditev površin za pešce in kolesarje, cestna razsvetljava, avtobusno postajališče, odvodnjavanje ceste in meteorna kanalizacija ter ustrezna zaščita ali prestavitev ostalih komunalnih vodov. Polovična zapora ceste v Prevaljah bo predvidoma ves čas gradnje tako kanalizacije, ki jo trenutno izvaja Občina Prevalje, kot tudi ureditve ceste, to je do septembra 2022.

Dogodki

Pri Direkciji RS za infrastrukturo smo preverili, kako dolgo bodo potekala gradbena dela v Slovenj Gradcu in na Prevaljah, kjer predvsem v času prometnih konic prihaja do daljših zastojev.