Search
Close this search box.

Zdravje v koroških občinah: V Črni največ bolniške odsotnosti

Letos objavljeni podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), zbrani v prikazu Zdravje v občini, kažejo, da so se v večini kazalniki izboljšali. Kaj to pomeni za koroške občine?

Kazalniki na letni ravni ali v večletnih povprečjih vključujejo podatke leta 2022, izjema so kazalniki o novih primerih raka, ki vključujejo podatke do leta 2020. Pregled podatkov kaže, da nas je bilo v letu 2022 nekoliko več, postali smo še malo starejši, bolj izobraženi in delovno aktivnejši. Ob tem smo nekoliko shujšali, bili več bolniško odsotni in se posluževali več pomoči na domu. Ponovno smo zabeležili zmanjšan vpliv alkohola na naše zdravje. Na splošno je bilo kazalnikov, ki so se izboljšali, več kot tistih, ki so se poslabšali.

Občina Črna na Koroškem

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 36,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,1 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,9 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Vpliv svinca na zdravje

 • V Zgornji Mežiški dolini se izvajajo usmerjeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu.

Občina Dravograd

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,0 %, v Sloveniji pa 71,4 %

Občina Mežica

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,7 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Vpliv svinca na zdravje

 • V Zgornji Mežiški dolini se izvajajo usmerjeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu. 

Občina Mislinja

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 28,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,7 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Občina Muta

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,2 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,3 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Občina Podvelka

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Občina Prevalje

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 28,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji prav tako.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,7 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Vpliv svinca na zdravje

 • V Zgornji Mežiški dolini se izvajajo usmerjeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu.

Občina Radlje ob Dravi

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Občina Ribnica na Pohorju

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 28,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,9 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Občina Ravne na Koroškem

Zdravstveno stanje in umrljivost

 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 21,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 63,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,9 %, v Sloveniji pa 71,4 %.

Vir: NIJZ

Dogodki

Letos objavljeni podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), zbrani v prikazu Zdravje v občini, kažejo, da so se v večini kazalniki izboljšali. Kaj to pomeni za koroške občine?