Search
Close this search box.

Zbiranja kosovnih odpadkov v občinah Dravograd, Slovenj Gradec in Mislinja

Kocerod obvešča o zbiranju kosovnih odpadkov v mesecu marcu.
Fotografija je simbolična

Podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, obvešča občane občin: Prevalje, Ravne na Koroškem, Mežica in Črna na Koroškem, da se bo akcija odvoza kosovnih odpadkov izvajala po sledečem razporedu:

V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo izključno kosovne odpadke, med katere ne sodijo:

  • Mešani komunalni odpadki in odpadna embalaža, papir in tekstil;
  • Nevarni odpadki (barve, laki, razredčila, akumulatorji, …)
  • Gradbeni odpadki (beton, opeka, ploščice, izolaicija, okna s steklom, … )
  • Salonitna kritina;
  • Silirna folija;
  • Izrabljene gume.

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov je namenjena izključno gospodinjstvom.

Vir: Kocerod

Dogodki

Kocerod obvešča o zbiranju kosovnih odpadkov v mesecu marcu.