Zaradi napačnega kurjenja na prostem kazen tudi do 30.000 evrov

PGD Muta

V zadnjih dneh so pristojne službe na območju Policijske uprave Celje obravnavale več travniških požarov. Samo včeraj pet, v katerih na srečo ni prišlo do materialne škode. V vseh primerih so lastniki kurili suho travo in vejevje.

Pogosto pa se zgodi, da se ogenj, ki pri kurjenju uide izpod nadzora, razširi na sosednja zemljišča, ogroža gospodarska poslopja, gozdove, povzroča nevarnosti v prometu ter ogrozi zdravje in življenje ljudi.

V uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju so predpisani pogoji za kurjenje v naravnem okolju. Če ti niso izpolnjeni, je kurjenje in sežiganje v naravnem okolju prepovedano.

V Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju je določeno, da je potrebno kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je:
– obdano z negorljivim materialom,
– da je območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh
gorljivih snovi,
– da polnoletna oseba ves čas kurjenja nadzoruje ogenj in
– da oseba po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi.

Prav tako je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h, ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati. Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni tudi v Zakonu o gozdovih. Po navedenem zakonu gre za prepovedano ravnanje, v kolikor posameznik kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča in ledine na območju, na katerih ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorstvom. Če tega ne upošteva, se posameznik kaznuje z globo v višini od 200 do 600 evrov.

Na podlagi zakona o gozdovih se zaradi kurjenja na neurejenih kuriščih ali uporabe odprtega ognja v gozdovih, ki so določeni za požarno ogrožene, lahko kaznuje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik. Kazen v tem primeru znaša od 1.000 do 30.000 evrov, za odgovorno osebo pa od 600 do 1.500 evrov.

Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v Zakonu o divjadi in lovstvu in nenazadnje tudi v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije, v kolikor bi z opuščanjem dolžnosti skrbi za varnost pri kurjenju, ogrozili premoženje večje vrednosti ali povzročili nevarnost za zdravje in življenje ljudi.

Prav zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, narave in naravnih dobrin, upoštevajte vse varnostne ukrepe pri kurjenju v naravnem okolju in poskrbite za lastno varnosti, varnost soljudi in premoženja, sporočajo iz PU Celje.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun