Zaposlitev pri Evropski uniji: priložnost za različne profile in generacije

Europa Building, FOTO: Philippe Samyn and Partners architects & engineers - lead and design partner, Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold engineers - Colour compositions by Georges Meurant

Motite se, če mislite, da lahko zaposlitev pri Evropski uniji dobijo samo blesteči diplomati ali podkovani družboslovci. Zaradi raznolikosti delovanja svojih institucij je ta mednarodna organizacija edinstvena tudi pri različnih profilih, ki jih potrebuje za dobro delovanje in kakovostno predstavljanje interesov njenih državljanov.

Njena uprava je glede na primerljive nacionalne sicer sorazmerno majhna, a v njej najdemo zastopane vse narodnosti držav članic EU in nekaterih tretjih držav za specifične naloge, vezane na jezik ali vsebino. Sicer pa zaposlitev pri Evropski uniji lahko dobijo tehniki, zdravniki, revizorji, vzgojiteljice, prevajalci in številni drugi poklici.

Vsem je skupno, da morajo najprej prestati vstopni test za zaposlitev pri EU, ki ga organizira urad za izbor osebja (EPSO). Razpisi so večinoma objavljeni glede na potrebe, vendar je nekaj rednih objav, ki sledijo vsakoletnemu ritmu. Več o uradu v slovenščini na njihovi spletni strani: https://epso.europa.eu/home_sl

Mojca Erjavec med svojim delom. FOTO: Osebni arhiv

Urad EPSO organizira enotne standardizirane teste za zaposlitev pri EU

Odločitev za prijavo na test za zaposlitev pri EU ni nujno težka. Lahko ga vzamete kot osebni preizkus in se nanj tudi vnaprej pripravite. Vsi razpisi so si podobni po obliki in zajemajo nekatere standardne sestavne dele, ki jih lahko vnaprej pripravite. Na voljo so vam materiali za priprave ter celo pripravljalni seminarji, ki jih organizirajo zunanje organizacije. Za vsak razpis je odprt tudi uradni spletni forum, sledite lahko blogu in postavljate vprašanja. Tudi sami se lahko na teste pripravite zadovoljivo, saj vam je gradivo dostopno vnaprej, v vašem maternem jeziku in se redno posodablja.

Prvo fazo testov za zaposlitev pri EU lahko opravljate v Sloveniji, potem vam stroške morebitnega potovanja za naslednjo, izbirno fazo, povrnejo. Pomembno je poznati načela in merila testov, ki so vedno navedena v razpisu, ki je objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani. Skozi prvo fazo testov se preverja nekaj splošnih kompetenc, kot je verbalno ter abstraktno in numerično sklepanje, v naslednjih fazah pa se testirajo specifične sposobnosti, vezane na izbran profil ter nekatere druge splošne kompetence.

Preberi še:  Cepljenje nas izjemno dobro ščiti pred težjo obliko bolezni, ki bi zahtevala bolnišnično zdravljenje

Mednje sodijo: analitično mišljenje in reševanje problemov, sporazumevanje, kakovost in učinkovitost, učenje in razvoj, prednostno razporejanje in organizacija dela, vzdržljivost, skupinsko delo ter morebitne vodstvene sposobnosti. Testi so deloma v maternem, deloma pa v izbranem tujem jeziku ali včasih celo dveh tujih jezikih. Nekatere vzorčne teste, tudi v slovenščini, najdete na:

https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_sl#tests

FOTO: Philippe Samyn and Partners architects & engineers – lead and design partner, Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold engineers

Za okus: plačano pripravništvo pri Evropski komisiji in drugih institucijah

Diplomanti ali študenti zadnjih letnikov študijskih programov prve bolonjske stopnje se lahko dvakrat letno prijavite na plačana petmesečna pripravništva pri institucijah EU.

Tudi tukaj so pokrite različne smeri študija in vse države članice. Pripravništvo je odlična priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj in navezavo stikov, spoznali pa boste tudi načine dela in vsebine evropske politike, ki zadeva vsakdan slehernika. Po navadi so v pripravništvo vključene tudi konference in predavanja vidnih evropskih politikov ter študijsko potovanje. Prijavite se dobrega pol leta vnaprej, zato ne zamudite prijavnih rokov. Več o pripravništvu pri različnih institucijah EU na: https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_sl

Nasveti za prijavo:  pripravništvo pri evropskih institucijah ali testi za EU zaposlitev

  1. Rana ura, zlata ura. Vse informacije so dostopne vnaprej in se ne spreminjajo, zato se lahko dobro pripravite že mesece vnaprej. Redno spremljajte objave, da boste vedno na tekočem.
  2. Več znaš, več veljaš. V razpisih se vedno sprašuje po formalno pridobljenih kvalifikacijah (spričevalih in diplomah), štejejo pa tudi neformalno pridobljene spretnosti in kompetence prek različnih tečajev ali projektov na raznovrstnih področjih delovanja. Ne zamudite torej priložnosti, da se kaj novega naučite, in to vključite v prijavo.
  3. Kdor jezik špara, kruha strada. Znanje jezikov je ena od temeljnih kompetenc, ki jih Evropska unija spodbuja pri vseh državljanih, kar velja tudi za vse njene razpise. Vse jezikovno znanje vam bo koristilo, zato se velja naučiti osnov vsaj dveh tujih jezikov, med njimi angleščine, nemščine ali francoščine.
  4. Laž ima kratke noge. V prijavah in pozneje v testih, zlasti v fazah po uvodni, je treba opisati svoje dosežke in obrazložiti razloge za prijavo. Dobro je biti izčrpen, odkrit in pregleden, saj se zlasti pri kasnejšem ustnem preverjanju specifičnih kompetenc, kot je skupinsko delo ali vzdržljivost, s podrobnim izpraševanjem hitro pokaže, kakšne so vaše dejanske izkušnje in sposobnosti. Ker je to že zadnja faza izbora, je res vredno biti pregleden in odkrit.
  5. Skromnost je/ni lepa čednost. Vedite, da tekmujete v isti ligi s konkurenco iz celotne EU. Vse svoje dosežke in izkušnje ter poznejše izdelke predstavite jasno, pregledno in samozavestno, brez pretiranega olepševanja, a tudi brez lažne skromnosti. Bodite ponosni na svoje dosežke.
Preberi še:  V nedeljo potrdili nove okužbe v osmih koroških občinah
Mojca Erjavec

Besedilo: Mojca Erjavec,

magistra evropskih študij, profesorica angleškega in nemškega jezika,
uradnica Sveta EU in članica komisij za izbor uradnikov Evropske unije pri uradu EPSO, imenovana s strani administracije Sveta EU, nekdanja članica izbirne žirije za pripravnike pri Evropski komisiji za slovenščino

Mojci lahko sledite na:

Facebook: Mojca Erjavec, Instagram: @mojcamarie, Twitter: MojcaBXL,

LinkedIn: Mojca Marie Erjavec

FOTO: Osebni arhiv, Philippe Samyn and Partners architects & engineers – lead and design partner, Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold engineers – Colour compositions by Georges Meurant

Dogodki

Prosta delovna mesta

Kaj bomo danes jedli?

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun