Search
Close this search box.

Za 10 milijonov novih nepovratnih finančnih spodbud za sončne elektrarne

EKO SKLAD je objavil novi javni poziv za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe. Višina spodbude je, kot že uveljavljeno do sedaj, možna za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Priznani stroški naložbe vključujejo stroške nakupa in montaže naprave za samooskrbo z električno energijo in stroške zagona sistema ter stroške pripadajočih električnih inštalacij in opreme.

Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Sončne elektrarne morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Eko sklad bo upravičencem, ki oddajo ustrezno vlogo, nepovratno finančno spodbudo izplačal ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v šestdesetih dneh po dokončnosti odločbe na bančni račun vlagatelja.

Do nepovratnih sredstev so upravičene tako fizične osebe (občani) kot tudi pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz poziva.

Več si lahko preberete TUKAJ.

EKO SKLAD je objavil novi javni poziv za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.