Vlada sporočila, kdaj bo izplačan solidarnostni dodatek za upokojence

Kot smo že poročali, bodo upokojenci z najnižjimi pokojninami ta mesec dobili solidarnostni dodatek. Danes pa so z vlade sporočili točen datum nakazil.

Prejemniki pokojnin do 732 evrov bodo v skladu z zadnjim interventnim zakonom za blažitev posledic zaradi epidemije covida-19 14. januarja prejeli solidarnostni dodatek. 

Prejemnikom pokojnin do 523 evrov bo nakazan v višini 300 evrov, za tiste s pokojnino od 523,01 do 628 evrov bo znašal 230, za tiste s pokojnino od 628,01 do 732 evrov pa 130 evrov.

Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2021. Več informacij o izplačilu solidarnostnega dodatka po PKP10 je objavljenih na spletni strani zavoda

Dodatek bo do konca marca izplačan tudi vojnim veteranom, vojnim invalidom in invalidom. Znašal bo 150 evrov.