VIDEO: Vodooskrba Zgornje Dravske doline ne bo dokončana v predvidenem roku

Vodoosrkrba, v katero je vključenih pet občin iz Zgornje Dravske doline, do aprila 2019 ne bo končana.

Projekt vodooskrba v petih občinah Zgornje Dravske doline: Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica in Podvelka, s katero je Občina Muta želela v projekt vključiti šest hribovskih vodnih virov, od tega enega avstrijskega, ne bo končana v predvidenem roku konec aprila 2019.

Gradbena dela na projektu, vrednem 50 milijonov evrov, so se pričela maja 2016. Do konca lanskega leta je bilo položenih že dobrih 80 % vseh predvidenih cevovodov. Nadaljujejo se dela na črpališčih, prečrpališčih, in vodohranih ter gradnja preostalih cevovodov, ki jih projekt še predvideva. Obsežno naložbo v kakovostno oskrbo s pitno vodo ob sodelujočih občinah sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Z naložbo bodo prebivalcem na območju vseh petih občin zagotovili zanesljivejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo, prebivalcem pa bodo na novo omogočili tudi priključitev na javno vodovodno omrežje.

Župan občine Muta Mirko Vošner je o vodooskrbi povedal: “Vodooskrba je zagotovo ena najpomembnejših infrastruktur za zagotavljanje življenja in bivanja v kraju. Vodo, veste, da potrebujemo povsod, predvsem za gospodinjstvo, mi na Muti tudi v industriji. Naš sistem je nekako mešan, saj se zagotavlja tudi del vode za gospodarstvo, ki je samo zelo pomembno za našo lokalno skupnost. Sicer pa ta projekt ocenjujem kot eno veliko dodano vrednost po večji zanesljivosti oskrbe s pitno vodo. Mi smo bili sicer dovolj dobro oskrbovani, na sami Muti, ker pa je bil projekt naravnan širše, v celo Dravsko dolino, se je v začetku leta 2011, 2012 tudi odločilo, da zaradi evropskih pogojev, sofinanciranja s strani Evropske unije pristopimo skupaj k izgradnji tega vodovodnega omrežja za okrog 18.000 prebivalcev. Pridobili bomo tudi nove priključke za ljudi, zlasti v nekaterih zaselkih, kjer niso imeli dovolj kvalitetne vode, seveda pa smo znani na Muti z eno drugo pobudo, z drugim predlogom, da vztrajamo pri zagotavljanju gravitacijskih vodnih virov v samih obronka Mute iz sv. Primoža, Pernic in pa Mlak, tako da so to še zelo resna tehnična, pravna in pa seveda tudi finančna vprašanja, ki jih, vsaj upam tako, v letu ali dveh rešili skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.”

[aiovg_video id=66696]

Ob izvedbi projekta so se po besedah Mirka Vošnerja srečevali s številnimi težavami, najprej z nepopolno končano projektno dokumentacijo, kasneje z objektivnimi težavami pri pridobivanju pravic o gradnji na določenih trasah. Vmes je prišlo tudi do tehnično finančnih težav, pri potrjevanju gradbenih situacij so se določene strani vračale iz posredniših organov nazaj z dodatnimi pojasnili in argumenti. Prišlo je do zadržanja financiranja, ko so jim izvajalci in vodilni izvajalec odklonili nadaljevanje del. Z vodilno občino Dravograd so te probleme rešili. To je razlog, da se je projekt podaljševal. Nov datum je konec aprila 2019, vendar bodo rok za zaključitev del podaljšali.

“V programskem svetu vseh petih občin imamo pobudo s strani izvajalca, da se rok dokončanja podaljša za leto dni. Mislim pa, da so občine tega mnenja, da bomo oblikovali krajši rok dokončanja.”

“Vodooskrba bi se morala zaključiti že leta 2018. Skupaj z naročniki in s posredniškim organom Ministrstva za okolje in prostor in pa samimi izvajalci, se je projekt dokončanja prestavil na letošnjo leto, konec aprila. Žal lahko povem, da v tem mesecu in pol, kolikor nas še čaka, ne bomo uspeli dokončat vseh sklopov na projektu vodooskrbe. V programskem svetu vseh petih občin imamo pobudo s strani izvajalca, da se rok dokončanja podaljša za leto dni. Mislim pa, da so občine tega mnenja, da bomo oblikovali krajši rok dokončanja, je za naš portal še povedal župan občine Muta Mirko Vošner.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije