Posnetek: Novinarska konferenca ravenskega župana dr. Tomaža Rožena (VIDEO)

Na Ravnah je potekala novinarska konferenca župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, ki je podal poročilo o redni 21. seji občinskega sveta, ki je potekala, 15 decembra.

VIDEO: Novinarska konferenca dr. Tomaža Rožena

Župan je med drugim predstavil dva projekta, in sicer »Okolju prijazna Mežiška dolina« in »Medgeneracijsko sodelovanje v Mežiški dolini«. Predlog odloka o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na Rimskem Vrelcu. Predlog aneksa h koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v občini. Predlog cen uporabe pokopaliških objektov, grobnin, storitev grobarjev in pogrebnega moštva, smernice za gradnjo malih hišk na lokaciji OPPN Čečovje jug …