V Slovenj Gradcu pripravljajo dogodek o zdravju, v okviru katerega bodo potekale brezplačne meritve

Center za kakovost življenja in zdrav življenjski slog na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, prireja dogodek naslovom »Kako ohranjam in krepim svoje zdravje«, ki bo potekal v petek, 16. 9. 2022, med 9.00 in 12.00 uro.

Živimo v obdobju globalnih sprememb, ko postajajo vzgoja za zdravje, zdravstvena vzgoja, promocija zdravja in osveščenost ljudi o zdravem načinu življenja kompleksnejše. Zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Prispevajo k boljšemu zdravju, večji kakovosti življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.

V okviru dogodka, Kako ohranjam in krepim svoje zdravje, bodo potekale brezplačne meritve:

  • krvnega sladkorja in krvnega tlaka
  • izvajanje analize telesne sestave z analizatorjem
  • promocija različnih preventivnih programov (Svit, Dora, Zora, Mira)
  • svetovanje za zdrav življenjski slog

Dogodek bo potekal v petek, 16. 9. 2022, med 9.00 in 12.00 uro na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1 – pritličje.

Pomembno je, kako o zdravju, prehranjevalnih navadah in telesnih aktivnostih posameznik razmišlja v vseh starostnih obdobjih, zato je Fakulteta za zdravstvene in socialne vede že pred leti ustanovila Center za kakovost življenja in zdrav življenjski slog z namenom spodbujanja raziskovanja, izobraževanja, vlaganja v zdravje in razvoj ter trajnostnega razvoja na področju Koroške regije in širše. 

Vir: pred. Tina Vetter, Fakulteta za zdravstvene vede Slovenj Gradec