V Skupini SIJ pojasnili govorice o domnevno negotovi usodi delavcev

Na podjetje SIJ Metal Ravne d.o.o. smo med drugim naslovili vprašanja v zvezi s tem, kako na proizvodnjo vpliva pandemija novega koronavirusa, ali držijo neuradne informacije s strani zaposlenih, da gredo nekateri delavci že z današnjim dnem na čakanje in ali v bližnji prihodnosti načrtujejo odpuščanja oziroma kakršnekoli druge rošade znotraj podjeta. Odgovorili so nam bolj ohlapno od pričakovanj, in sicer z informacijami na ravni celotne Skupine SIJ.

Po njihovih besedah v Skupini SIJ skrbno spremljajo razvoj okoliščin in ukrepajo sorazmerno tako z nadaljevanjem epidemije koronavirusa v Sloveniji in po svetu kot tudi z ukrepi posamičnih držav. Družbe v Skupini SIJ se ves čas prilagajajo razmeram, ki jih prinaša epidemija koronavirusa, ter nenehno optimizirajo svoje delovanje.

Njihovi prioriteti sta še naprej izvajanje preventivnih ukrepov za zavarovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje kar se da nemotenega poslovanja. Prav tako se zavzemajo, da še naprej ostajajo zanesljiv poslovni partner kupcem in dobaviteljem, zato ves čas skrbijo za delovanje ključnih služb, ki omogočajo izpolnjevanje obveznosti do kupcev ter vzdrževanje ključnih nabavnih in prodajnih procesov. Tudi finalizacija in odprema potekata skladno z načrti.

Delo v proizvodnih obratih prilagajajo razmeram, ki jih prinaša koronavirus, poslovne procese pa nenehno optimizirajo, tudi s prehodom na delo v serijah (namesto neprekinjeno). Proizvodni obrati to obdobje izkoriščajo tudi za izvedbo remontov in vzdrževalnih del, ki so bili sicer načrtovani kasneje v letu 2020.

Zaposleni v proizvodnji in skupnih službah bodo, kjer bo to potrebno, napoteni na čakanje na delo doma. Pri tem poudarjajo, da gre za začasen ukrep, saj države v evropskem gospodarskem prostoru zaradi upadanja okužb postopno že sproščajo stroge ukrepe in da bo Skupina SIJ javnost še naprej obveščala o vseh pomembnih novih okoliščinah.

Skupina SIJ lani okrepila dobiček, prehaja na enočlansko upravo

Po poročanju STA je Skupina IJ lani ustvarila 44,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 816,3 odstotka več kot leta 2018, zadolženost pa je zmanjšala za 43 odstotkov na 180,5 milijona evrov, kar je kar je med drugim posledica prodaje skupine Perutnina Ptuj. Z majem sicer prehaja na sistem enočlanske uprave, ki jo še naprej vodi Andrej Zubitski.

Prihodki od prodaje skupine so sicer upadli za 3,3 odstotka na 767,4 milijona evrov prihodkov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) skupine pa se je povečal za 4,7 odstotka na 58,8 milijona evrov. “V letu 2019 smo v skupi skladno s poslovnimi načrti uspešno zaključili prodajo prehrambne dejavnosti,” je ob objavi poslovnih rezultatov, ki jih je potrdil nadzorni svet, zapisal predsednik uprave Andrej Zubitski.

SIJ je namreč Perutnino Ptuj za približno 200 milijonov evrov prodal ukrajinski skupini MHP, ki je prevzem ptujske skupine zaključil februarja 2019, ko je poslu zeleno luč prižgala Agencija za varstvo konkurence. Kot je pojasnil Zubitski, so s sredstvi od prodaje znižali zadolženost, namenili pa jih bodo tudi nadaljnjemu razvoju primarne dejavnosti skupine – proizvodnji visokotehnoloških jekel in končnih izdelkov.

V letu 2019 so v skupini nadaljevali stabilno proizvodnjo jekla. V strukturi prodaje so ohranjali visok delež nišnih jekel z višjo dodano vrednostjo, zadržali pa so tudi svoje vodilne tržne položaje. Vrednost izvoza je dosegla 648,9 milijona evrov oz. 84,6 odstotka vseh prihodkov od prodaje. Ključni trgi ostajajo države EU, predvsem Nemčija in Italija. Skupina je lani oblikovala tudi strategijo do leta 2025, ko bo, kot so zapisali v sporočilu, finančno trdna, njena dobičkonosnost bo nad povprečjem panoge.

Poleg rezultatov poslovanja se je nadzorni svet na seji seznanil tudi s spremembami v organizaciji vodenja družbe SIJ in skupine. Tibor Šimonka, Viacheslav Korchagin in Igor Malevanov so 30. aprila prenehali delovati kot člani uprave družbe, saj so s 1. majem prevzeli nove vodilne položaje v zvezi z organiziranjem in delovanjem vodstva, in sicer kot podpredsedniki, katerim so skladno z novo matrično organizacijo razdeljena pooblastila in odgovornosti v zvezi s centraliziranim vodenjem in upravljanjem glavnih poslovnih funkcij.

Uprava SIJ-a je včeraj za 1. junij sklicala skupščino, na kateri bodo med drugim odločali o predlogu, da bilančni dobiček v višini 108,6 milijona evrov ostane nerazporejen, kaže objava na spletni strani Ljubljanske borze.

Vir: Skupina SIJ, STA