Search
Close this search box.

V Kulturnem domu v Slovenj Gradcu so nocoj podelili Bernekerjeva priznanja za leto 2023

Bernekerjevo nagrado je prejelo gledališko združenje Koroški deželni teater, Bernekerjeve plakete pa ljudske pevke Lastovke, Erika Breznik in Tomaž Pačnik.

Gledališko združenje Koroški deželni teater je Bernekerjevo nagrado prejelo za izjemne dosežke na področju ljubiteljske gledališke umetnosti in uspešen prodor na slovensko ljubiteljsko gledališko prizorišče.

Erika Breznik je Bernekerjevo plaketo prejela za vsestransko kulturno delovanje, še posebej na področju gledališke dejavnosti. Ljudske pevke Lastovke so Bernekerjevo plaketo dobile za ohranjanje ljudskega pevskega izročila, Tomaž Pačnik pa za vsestransko umetniško ustvarjalnost in pedagoško delo z mladimi na področju glasbe.  

Bernekerjevo nagrado in plakete je podelil podžupan dr. Peter Pungartnik, ki je v imenu Mestne občine Slovenj Gradec čestital vsem nagrajencem. Ob tej priložnosti je izrekel dobrodošlico novi direktorici Koroške galerije likovnih umetnosti Petri Čeh in čestital Andreju Brezniku za prevzem vodenja Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec. Obema njunima predhodnikoma – Andreji Hriberniku in Franju Murko, pa se je zahvalil za opravljeno delo. 

Slavnostni govor je pripadel lanskoletnim dobitnikom Bernekerjeve nagrade, komornemu zboru Carinthia Cantat. V njegovem imenu je spregovorila Andreja Oder.

Poleg Carinthie Cantat sta v kulturnem programu nastopili še prejemniki lanskih Bernekerjevih plaket: Tanja Klančnik, Borut Mori in Ivan Rus.  

Obrazložitve

Koroški deželni teater

Gledališko združenje Koroški deželni teater si je novembra 2011 zastavilo ambiciozen cilj: ljubiteljsko gledališko umetnost približati občankam in občanom lokalne skupnosti in Slovenj Gradec umestiti na zemljevid  tistih slovenskih krajev, ki še posebej pozorno negujejo in razvijajo ljubiteljsko gledališče.

Mnoga gostovanja in izjemen odziv publike so Koroški deželni teater vodile k organizaciji nedeljskega abonmaja,  ki v naše mesto pripelje najboljše predstave s slovenskih ljubiteljskih odrov.

Pri lastni gledališki dejavnosti je združenje pokazalo prodornost in inovativnost, o čemer priča nabor njihovih aktivnosti: od maratona prebiranja poezije v mestni kavarni v počastitev rojstva Franceta Prešerna, do organizacije in izvedbe regijskega srečanja osnovnošolskih gledaliških skupin, redne udeležbe in odličnih rezultatov na območnih in regijskih srečanjih gledaliških skupin v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti, do pomembne lastne produkcije, ki si jo je po Sloveniji ogledalo že več kot 25 tisoč obiskovalcev.

Posebnost Koroškega deželnega teatra je, da so uspeli nagrajene gledališke tekste tujih avtorjev sami prevesti, prirediti in odrsko postaviti.

Zaradi želje po sodelovanju, izmenjavi izkušenj in predstav, so oblikovali gledališko tržnico, srečanje slovenskih in zamejskih ljubiteljskih gledaliških skupin. Sergej Dolenc, ki si je gledališko tržnico zamislil, je zanjo leta 2020  prejel Linhartovo listino. 

Koroški deželni teater prejme Bernekerjevo nagrado za izjemne dosežke na področju ljubiteljske gledališke umetnosti in uspešen prodor na slovensko ljubiteljsko gledališko prizorišče, na kar smo v Slovenj Gradcu izjemno ponosni.

Erika Breznik

Erika Breznik obožuje umetnost, še posebej igro in gledališče, kar dokazujejo sodelovanja v številnih gledaliških igrah in predstavah.

Od leta 2005 je aktivna članica Kulturnega društva Šmiklavž, kjer sodeluje pri igrah kot igralka in šepetalka. Zabeležila je okoli 250 nastopov. Lani je prejela priznanje za najboljšo žensko vlogo na regijskem Linhartovem srečanju ljubiteljskih gledaliških skupina za vlogo čistilke. 

V zadnjem obdobju se ukvarja tudi z režijo gledališke igre, kar je dokazala s svojim lanskim prvencem, priredbo gledališke predstave Vozel.

Aktivna je tudi kot članica lutkovne skupine Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, kjer je zaposlena kot vzgojiteljica.

Za vsestransko kulturno delovanje, še posebej na področju gledališke dejavnosti, Eriki Breznik podeljujemo Bernekerjevo plaketo. 

Ljudske pevke lastovke

Ljudske pevke Lastovke (Marija Potočnik, Ivica Kranjc, Majda Tisnikar, Vera Felle in Jožica Rotovnik), delujejo od leta 2004. Od takrat prepevajo slovenske ljudske pesmi in jih prenašajo na mlajše rodove.

Sprva so nastopale pod imenom Ljudske pevke iz Mislinjske doline. Po izidu prve zgoščenke z naslovom Za spomin so se preimenovale v Ljudske pevke Lastovke. Nastopajo na številnih prireditvah in srečanjih, še posebej pa so ponosne na vsakoletne nastope na reviji zborov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Pesmi iz bogatega repertoarja izbirajo primerno priložnosti. Med njimi je tudi skladba Lastovke, napisana samo za njih.

Ljudske pevke Lastovke so posnele tri zgoščenke, nekaj videospotov in izdale spominski almanah od 10-letnici delovanja. Ob 15-letnici so prejele zlato Gallusovo značko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Bernekerjevo plaketo prejmejo za  ohranjanje ljudskega pevskega izročila. 

Tomaž Pačnik

Pianist in klaviaturist Tomaž Pačnik je z aktivnim glasbenim ustvarjanjem začel na začetku devetdesetih, kot član različnih koroških glasbenih zasedb, na prelomu tisočletja pa je svoje delovanje razširil.

Najbolj dejaven je v različnih zvrsteh jazz-a, z mešanico rock, etno, eksperimentalne ter ambientalne glasbe.  Kot pianist je sodeloval s številnimi slovenskimi glasbenimi izvajalci. Kot korepetitor in zunanji glasbeni svetovalec sodeluje z mnogimi osnovnimi in srednjimi šolami ne le na Koroškem, temveč tudi drugod po državi.

Njegov primarni glasbeni projekt je zasedba Jazoo, v kateri deluje od ustanovitve. Velika prelomnica je bilo zanj sodelovanje s skupino Šank Rock, še bolj pa povabilo Vlada Kreslina  in njegove spremljevalne skupine Mali bogovi, v kateri je sodeloval od 2005 do konec leta 2011 in v tem obdobju nanizal 250 koncertov. V zadnjem času se je začel pojavljati v novih, svežih zasedbah, saj mu različni žanri predstavljajo nenehen izziv.

Tomaž Pačnik se dobro znajde tudi v vlogi plesalca ali igralca, izjemen pa je tudi kot glasbeni pedagog. Bernekerjevo plaketo prejme za vsestransko umetniško ustvarjalnost in pedagoško delo z mladimi na področju glasbe.  

Iskrene čestitke vsem prejemnikom Bernekerjevih odličij za leto 2023.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Bernekerjevo nagrado je prejelo gledališko združenje Koroški deželni teater, Bernekerjeve plakete pa ljudske pevke Lastovke, Erika Breznik in Tomaž Pačnik.