Search
Close this search box.

Uspešen začetek dela na novi žagi podjetja Lesoteka

Decembra 2022 je požar uničil žago podjetja Lesoteka v Šentjanžu pri Dravogradu. Po začetnem šoku je vodstvo sklicalo sestanek, na katerem so določili prioritete, izdelali časovnico za izvedbo sanacije in postavili pomembna dolgoročna cilja: čim prej ponovno vzpostaviti proizvodnjo in ohraniti delovna mesta.

Tako vodstvo kot zaposleni so vložili veliko časa, truda in energije, da so novo žaga postavili v samo devetih mesecih. Po navadi podobne investicije trajajo vsaj dve leti ali še dlje. Poskusno so zaposleni na novi žagi pričeli delati že v začetku septembra, dvoizmensko pa delajo od oktobra naprej.

Potek sanacije in skrb za zaposlene

Na začetku je bilo veliko čiščenja in odstranjevanja neuporabnih stvari. Precejšen zalogaj je bil, da so iz hale odstranili glavni stroj. Težave so nastopile predvsem zaradi njegove teže, hidravlike, olj, ki so napol zgorela … Večina zaposlenih na žagi je od prvega dne aktivno pomagala pri rušitvi stare hale, demontaži starih strojev ter kasneje pri postavljanju nove hale in montaži novih strojev. Določen del zaposlenih je bil v tem obdobju prerazporejen na povezani podjetji (Lesoteka IP in Lesoteka hiše), saj so se tam pokazale potrebe po delovni sili. Kot zelo pozitivna se je izkazala aktivnost skupine Lesoteka na več področjih, ki niso popolnoma odvisna od primarne dejavnosti razreza hlodovine. S tem so lahko zagotovili dovolj likvidnosti za nemoteno poslovanje v tem času. V podjetju so se vseskozi zavedali, da bodo usposobljene delavce stežka pridobili nazaj, če se bodo zaposlili drugje. Na žagi, kjer v proizvodnji celoten postopek ni avtomatiziran in robotiziran, pa usposobljeni zaposleni zagotovo pripomorejo h kvalitetnemu končnemu produktu.

Hkrati z začetkom sanacije so že iskali dobavitelja nove opreme, ker so vedeli, da bo to zaradi zelo dolgih dobavnih rokov zahtevna naloga. Na podlagi najkrajšega dobavnega roka so se odločili za slovenskega dobavitelja opreme MEBOR iz Železnikov. Še pred tem pa so se seveda prepričali o kvaliteti njihovih strojev. Podjetje MEBOR je kljub polni zasedenosti proizvodnih kapacitet za vsaj 24 mesecev naprej uspelo najti rešitev in se dogovoriti z nekaterimi drugimi strankami, za katere so imeli določene stroje že v fazi izdelave, da so odstopile svoje mesto v vrstnem redu, tako da je bila Lesoteka deležna prednostne obravnave.

Vertikalna tračna žaga.

Ovire

Med sanacijo in v času načrtovanja pravih naslednjih korakov je bilo treba premostiti marsikatero oviro. Pomemben je bil predvsem finančni vidik, saj je bilo treba zagotoviti sredstva za plače zaposlenih ter za servisiranje bank in dobaviteljev, ne da bi ob tem lahko opravljali osnovno dejavnost, ki je v skupini Lesoteka najdonosnejša.

Med sanacijo so na pomoč priskočili žagarji v okolici

V času sanacije in postavitve nove žage so v podjetju Lesoteka enako ali celo pospešeno odkupovali hlodovino, da so lahko ohranili dobavitelje surovine. Odkupljeno hlodovino so predelali na nekaterih manjših okoliških žagah, tako da je podjetje ohranilo večino kupcev rezanega lesa. Določen del so seveda tudi prodali nekaterim žagarjem doma in v tujini.

Žagarji so takoj priskočili na pomoč, bili so pripravljeni del proizvodnje nameniti temu, da so rezali les za Lesoteko. Vse pohvale si zasluži ekipa zaposlenih, ki dela na področju odkupa hlodovine in v komerciali, saj so kljub težkim razmeram, negotovosti in dvomom uspeli prepričati dobavitelje in kupce, da so podjetju Lesoteka zaupali in tudi neposredno pomagali. Dober odnos z okoliškimi žagarji pa temelji na dolgoletnem grajenju partnerstev in sodelovanju.

Večlistna krožna žaga.

Nova linija

Novo linijo sestavljajo: vertikalna tračna žaga, večlistna krožna žaga in robilnik. Kapaciteta nove linije je malo manjša, kot je bila pri prejšnji liniji, pri kateri so ob ugodni strukturi naročil zmogli predelati tudi do 50.000 m3. Po zagotovilih dobavitelja naj bi sedaj zmogli razrezati dobrih 10 m3/h, kar bi na letnem nivoju v dveh izmenah zneslo slabih 40.000 m3.

Na stari liniji so operirali s krožnimi žagami, sedaj pa uporabljajo tehnologijo tračnega prvega reza, ki zahteva drugačen pristop in način dela. Normalno je, da se trenutno še soočajo z »otroškimi boleznimi« novih strojev in da so zaposleni še v procesu učenja pravilnega ravnanja in operiranja z novimi stroji.

Zlaganje žaganega lesa.

Prednosti nove žage

Prednosti nove tehnologije sta predvsem boljši izkoristek zaradi tanjšega reza in fleksibilnost, saj omogoča predelavo različnih drevesnih vrst in vseh premerov, kar pomeni, da sedaj na žagi niso več omejeni s tem, da naj bi bil največji premer hloda 65 cm, temveč se lahko režejo hlodi, ki imajo premer tudi čez 1 m. Na stari žagi se je lahko rezal izključno les gradbene kvalitete, sedaj se lahko reže tudi kvalitetnejši les, torej mizarski les in lamele za okenske profile. Reže se lahko tudi les listavcev. Po potrebi bo seveda na tračni žagi mogoče do konca zrezati tudi daljši konstrukcijski les, dolg do 8 m, za ostrešja, po čemer so bili znani na domačem in tujih trgih.

Načrti za prihodnost

Načrtov za prihodnost je več. Primarna cilja sta, da se čim prej vzpostavi stanje, kot je bilo pred požarom, kajti ko bodo razžagane enake količine hlodovine kot prej, bo to ugodno vplivalo na realizacijo in poslovanje podjetja, ter da se ohranjata zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih.

Daniel Plešej, direktor Lesoteka trgovin in vodja komerciale v podjetju Lesoteka: »Vodilno načelo podjetja Lesoteka je, da smo družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, ki je naravnano k trajnostnemu in krožnemu gospodarjenju. Naša primarna naloga je, da zaposleni v podjetju čutijo varnost in spoštovanje ter da pridejo z veseljem na delo. V verigi vsi naši členi – od gozdarjev, ki posekajo drevo v gozdu, do monterjev, ki postavijo hiše za družine – poskrbijo, da je krog gospodarjenja sklenjen. Velika večina materialov, ki jih uporabimo za končni produkt, izdelamo ali predelamo sami, v proizvodnem procesu uporabimo tudi ostanke, ki ob tem nastanejo, npr. za pelete za ogrevanje. Načeloma nič ne gre v nič. Načrtov za prihodnost je veliko, predvsem želimo olajšati delovno intenzivne procese na določenih delovnih mestih, optimizirati delovne procese, izpeljati digitalizacijo in uvesti nadaljnjo obdelavo lesa, s čimer bi osnovnemu proizvodu povečali dodano vrednost.«

Miha Perše, direktor Lesoteke IP: »Veseli smo, da delamo v panogi, ki je okolju prijazna. Hlod, ki ga pripeljemo na žago, lahko v celoti uporabimo. Na vsakem koraku lesu dodajamo vrednost. V podjetju si prizadevamo, da gojimo spoštljive odnose in da je vsako delo cenjeno. Želimo si, da se vsi zaposleni dobro počutijo v službi. Zaposlenim v proizvodnji pa želimo tudi olajšati delo z uvedbo avtomatizacije in robotizacije.«

Trenutno imajo v podjetju Lesoteka razpisana naslednja prosta delovna mesta:

Vodja energetike in peletne linije (m/ž)

Kraj dela: Spodnja Vižinga
Podjetje: Lesoteka d.o.o.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Opis delovnega mesta: Operativno vodenje in organiziranje dela peletne linije, energetike, nadzor proizvodnje sušilnih naprav, priprava planov in programov proizvodnje, sestavljanje poročil in vodenje evidenc o produkciji, knjiženje proizvodnje, odprema proizvodov, priprava navodil delovnih postopkov, nabava surovin, nadzor zalog surovin in polizdelkov, pridobivanje novih kupcev, produktov in storitev, organiziranje rednega in investicijskega vzdrževanja strojne opreme, zemljišč in zgradb, naročanje rezervnih delov in drugega materiala za delo, reševanje reklamacij, razporejanje delavcev v proizvodnji.

Zahtevana izobrazba in ostala znanja:
– visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna, elektronika in energetika ali podobno;
– 3 leta delovnih izkušenj;
– angleški jezik razumevanje – osnovno;
– nemški jezik razumevanje – osnovno;
– urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov.  
Monter lesenih konstrukcij (m/ž)

Kraj dela: na terenu
Podjetje: Lesoteka hiše d.o.o.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Opis delovnega mesta: Montaža lesenih konstrukcij na terenu, priprava materiala in orodij v proizvodnji, priprav elementov za montažo, izvajanje vmesne kontrole montaže po načrtih, skrb za vzdrževanje delovnega prostora, ročna ali strojna obdelava lesa.

Zahtevana izobrazba in ostala znanja:
– srednja poklicna lesarska ali podobna tehnologija;
– nižja poklicna gradbeništvo ali podobna tehnologija;
– izkušnje z delom z lesom;
– samoiniciativnost, natančnost, samostojnost, sposobnost timskega dela.  
Prodajnik na terenu (m/ž)

Kraj dela: Spodnja Vižinga in na terenu
Podjetje: Lesoteka IP d.o.o.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Opis delovnega mesta: Priprava ponudb in drugih ključnih dokumentov, svetovanje potencialnim strankam in poslovnim partnerjem, spremljanje in proučevanje predpisov s področja dejavnosti podjetja, stik s kupci in dobavitelji, reševanje reklamacij, organiziranje odpreme lesa in lesnih izdelkov, spremljanje zalog, raziskovanje novih produktov, izterjava nepravočasnih plačil kupcev.

Zahtevana izobrazba in ostala znanja:
– višješolska, višja strokovna, srednja poklicna, ekonomska, trgovska ali podobno;
– angleški jezik;
– nemški jezik;
– urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov.  
Suhomontažer (m/ž)

Kraj dela: na terenu in v Spodnji Vižingi
Podjetje: Lesoteka hiše d.o.o.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Opis delovnega mesta: Izdelava lesenih in kovinskih podkonstrukcij za predelne stene in obdelave podstrešij, oblaganje teh z mavčnimi ploščami, izdelava spuščenih stropov in suhih podov

Zahtevana izobrazba in ostala znanja:
– delo v proizvodnji in na terenu po Sloveniji;
– natančnost, vztrajnost, organiziranost, iznajdljivost.
Fasader (m/ž)

Kraj dela: na terenu po Sloveniji
Podjetje: Lesoteka d.o.o.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Opis delovnega mesta: Izdelovanje fasad na gradbenih objektih in pomoč pri gradbenih delih.

Zahtevana izobrazba in ostala znanja:
– nižja poklicna;
– gradbeništvo.  
Enostavna dela na žagi (m/ž)

Kraj dela: Šentjanž pri Dravogradu
Podjetje: Lesoteka d.o.o.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Opis delovnega mesta: Pomoč pri razvrščanju in zlaganju desk in tramov, upravljanje z ročnimi orodji, priprava zložajev za odpremo, povezovanje paketov, čiščenje in osnovno vzdrževanje strojne opreme, priprava strojev in naprav za delo.

Zahtevana izobrazba in ostala znanja:
– srednja poklicna, lesarska ali podobno, osnovnošolska;
– smisel za delo z lesom
– primerno za osebe s statusom invalida;
– dvoizmensko delo.  
Voznik viličarja

Kraj dela: Šentjanž pri Dravogradu
Podjetje: Lesoteka d.o.o.
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: Polni delovni čas

Opis delovnega mesta: Upravljanje viličarja, praznjenje sortirnih in zlagalnih boksov in razvrščanje rezanega lesa po skladiščih, naklad, razklad in manipulacija rezanega lesa in ostalega blaga, evidentiranje vzdrževalnih del v mapo stroja, priprava strojev in naprav za delo, čiščenje in osnovno vzdrževanje strojev in naprav.

Zahtevana izobrazba in ostala znanja:
– srednja poklicna;
– nižja poklicna ali podobno.

Vse dodatne informacije v zvezi z zaposlitvijo boste našli na spletni strani Lesoteke.

Kontaktna oseba za vsa ostala vprašanja o prostih delovnih mestih:

Ana Kac
Telefon: 070 665 448
E-pošta: kadrovska@lesoteka.si  
1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Danilo
Danilo
2 mesecev nazaj

Super
Veliko uspeha pri delu in razvoju .

Dogodki