Ukinitve dodatka za delovno aktivnost. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjuje …

Pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede dodatka za delovno aktivnost (DDA)
money-1005464_960_720
FOTO: Pixabay

V zvezi z nekaterimi odzivi javnosti glede predlagane ukinitve dodatka za delovno aktivnost (DDA) na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponovno pojasnjujejo, da je odgovornost ministrstva, tako skrb za socialno ogrožene, kot tudi spodbujanje ljudi k zaposlovanju. Ključni cilj ministrstva pri predlaganih spremembah je torej čimprejšnja aktivacija in vključitev prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) na trg dela, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Slovenija od samostojnosti naprej ni poznala dodatka za delovno aktivnost, kot elementa denarne socialne pomoči. Uveden je bil šele leta 2011 zaradi gospodarske krize, ker je bila denarna socialna pomoč nizka in se je z dodatkom za delovno aktivnost izboljševal položaj socialno ogroženih. Od uveljavitve zakona se je položaj na trgu dela bistveno izboljšal, poleg tega se je pomembno povečala denarna socialna pomoč. Ukrep socialne politike, ki je učinkovit v času finančne krize, ni nujno učinkovit tudi v času visoke gospodarske rasti. Ravno to se kaže tudi v primeru dodatka za delovno aktivnost, ki ljudi danes ne spodbuja k zaposlovanju, zato ima popolnoma drugačen učinek, kot ga je imel v času, ko je bil uveden, pojasnjujejo na misnistrstvu.

Na ministrstvu tudi menijo, da z vidika gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, dodatek za delovno aktivnost ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne pomoči. Dodatek za delovno aktivnost je bil namreč sprejet kot ”dodatek k DSP” v času največje gospodarske krize leta 2011, ko je bila DSP zelo nizka in je znašala 230,00 evrov. DSP danes znaša 402,18 evra, torej za 172 evrov več in skupaj z DDA dosega že 607 evrov oziroma 91,04 % minimalne plače. Tako DSP danes postaja redni dodatek delovne aktivne populacije in to v času, ko nam na trgu dela primanjkuje delovne sile.

Preberi še:  V Sloveniji nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo

Ministrstvo je v tem mandatu za ohranitev enake višine denarne socialna pomoči (DSP) namenilo 86 milijonov evrov. Poleg tega pa so za ostale socialne transferje namenili še dodatnih 58 milijonov evrov kot posledica sprostitve varčevalnih ukrepov na področju družinske politike. “Vsi ti konkretni podatki kažejo, da se skrb za socialno najšibkejše v naši državi krepi. Z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, zatorej ne zmanjšujemo socialne oskrbe, temveč zgolj ukinjamo enega izmed ukrepov socialne pomoči ter ga nadomeščamo z ukrepi, kot je aktivna politika zaposlovanja ter socialna aktivacija, ki bodo v danih razmerah bolj učinkoviti od dodatka za delovno aktivnost in ne vplivajo na višino denarne socialne pomoči,” še dodajajo na ministrstvu.

DSP za samsko osebo (osnovni znesek minimalnega dohodka) trenutno znaša 402,18 evrov in se ne spreminja. Štiričlanska družina brez dohodkov in premoženja je upravičena do denarne socialne pomoči v višini 1080,06 evrov mesečno. Poleg tega je družina upravičena tudi do otroških dodatkov, subvencije vrtca, subvencije malice in kosila, lahko tudi do državne štipendije.

Na ministrstvu tudi pojasnjujejo: “S spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih v te pravice in višine NE posegamo. Predlagamo pa ukinitev dodatka za delovno aktivnost (DDA), ki v primeru delovne aktivnosti samske osebe dviguje cenzus za denarno socialno pomoč iz 402 evrov na 607 evrov, kar predstavlja 91,04 % minimalne plače. Ta dodatek pa, kot rečeno nadomeščamo z ukrepi, ki spodbujajo zaposlovanje.”

Kot pravijo, želijo z novelo zakona pospešiti vključevanje prejemnikov denarne socialne pomoči v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, katerih namen je opolnomočenje posameznika za lažjo vključitev nazaj na trg dela. Po sedanji ureditvi se namreč denarna socialna pomoč z vključitvijo v aktivno politiko zaposlovanja zniža. Po novem pa se denarna socialna pomoč zaradi vključitve v aktivno politiko zaposlovanja ne bi več zniževala.

Preberi še:  Bratuša: Epidemiološke razmere se slabšajo v večini regij

“Ukinitev dodatka za delovno aktivnost tako nikakor ni namenjena varčevanju na račun socialno šibkih, temveč prerazporeditvi sredstev, ki bodo odslej uporabljena na bolj učinkovit način, in sicer za opolnomočenje in hitrejšo vključitev oseb na trg dela,” so še zapisali v sporočilu za javnost.

2019 09 06 08 51 11 Window

Besedilo: www.gov.si

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun