Search
Close this search box.

To so pravila vožnje na kolesarskem pasu na Legenskem klancu in po Zidanškovi ulici na Legnu

Nova kolesarska infrastruktura, ki jo je Mestna občina Slovenj Gradec konec lanskega leta začela graditi v naselju Slovenj Gradec, na odsekih, kjer je zaradi prostorskih omejitev na vozišču označen kolesarski pas, med udeleženci v prometu povzroča nekaj zmede. Da bi jo odpravili, objavljamo razlago novega prometnega režima na Legenskem klancu in po Zidanškovi ulici na Legnu.

Kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je označen s predpisano prometno signalizacijo in je od prometnega pasu ločen z ločilno neprekinjeno ali prekinjeno vzdolžno označbo. Namenjen je prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Kolesarski pas na cestah v naselju, ki je od prometnega pasu ločen s prekinjeno vzdolžno označbo, je poleg prometa kolesarjev namenjen tudi prometu drugih vozil. Kolesarski pas je namenjen enosmernemu prometu kolesarjev in mora biti izveden ob desnem robu vozišča.

Novost bodo trije leseni mostovi

Mestna občina Slovenj Gradec bo v okviru gradnje novega kolesarskega omrežja znotraj naselja Slovenj Gradec na novo zgradila dobrih devet kilometrov površin za kolesarje in pešce. Projekt je delno sofinanciran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike.

Nova kolesarska infrastruktura bo med seboj povezana in se bo navezovala na obstoječo kolesarsko omrežje znotraj občine. Novost bodo trije leseni mostovi za kolesarje in pešce čez reko Mislinjo na Ronkovi in Francetovi ulici ter čez Homšnico pod Štibuhom  pri Šolskem centru. Dela trenutno potekajo na Iršičevi ulici in Celjski cesti. Mestna občina Slovenj Gradec bo z naložbo zaključila v prvi polovici naslednjega leta.

Dogodki

Nova kolesarska infrastruktura, ki jo je Mestna občina Slovenj Gradec konec lanskega leta začela graditi v naselju Slovenj Gradec, na odsekih, kjer je zaradi prostorskih omejitev na vozišču označen kolesarski pas, med udeleženci v prometu povzroča nekaj zmede. Da bi jo odpravili, objavljamo razlago novega prometnega režima na Legenskem klancu in po Zidanškovi ulici na Legnu.