Search
Close this search box.

Središče Pameče bo bogatejše za športno kulturno središče

Mestna občina Slovenj Gradec bo pri Podružnični osnovni šoli Pameče-Troblje zgradila atrij z 280 sedeži in uredila igrišče pri šoli.

Naložba v atrij je vredna 158.466,39 evrov (z DDV), sanacija igrišča pri šoli pa 146.984,87 evrov (z DDV). Izvajalec je z deli začel 10. marca. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mestna občina Slovenj Gradec je za projekt skupaj s projektnimi partnerji (Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec, Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje in Rudolf Jeseničnik s. p. kandidirala za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova 8. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) za Evropski sklad za regionalni razvoj.  

Pameče bodo dobile medgeneracijski prostor, ki bo omogočal športno-kulturne in izobraževalne aktivnosti. Namenjen bo različnim ciljnim uporabnikom iz Pameč in okoliških naselij, poudarek bo na zagotavljanju enakih možnosti za ranljive skupine. Prebivalci bodo skozi različne aktivnosti v sklopu projekta spodbujeni k aktivnemu preživljanju prostega časa in večgeneracijskemu druženju v urbanem središču.

Izvajalec del je podjetje Vemal iz Pameč. Predviden zaključek del je v juniju 2023.

Vir: MO Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec bo pri Podružnični osnovni šoli Pameče-Troblje zgradila atrij z 280 sedeži in uredila igrišče pri šoli.