Sojenje za utopitev v Dravi znova steklo pred novim senatom

Na mariborskem okrožnem sodišču je danes znova steklo ponovljeno sojenje Petru Vravniku, ki ga obtožnica bremeni uboja Martina Rogine na reki Dravi pred petimi leti. Med drugim so zaslišali sopotnika na čolnu, s katerega naj bi Vravnik Rogino porinil v vodo, Janka Helbla.

Vravnika je slovenjgraško okrožno sodišče že leta 2017 spoznalo za krivega uboja in mu izreklo šest let in dva meseca zapora, a je mariborsko višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo okrožnemu sodišču v novo sojenje. Ker pa na slovenjgraškem sodišču ni bilo več na voljo sodnika, ki bi lahko prevzel to kazensko zadevo, so sojenje preselili v Maribor.

Novembra so ponovljeno sojenje začeli pred senatom, ki je prisluhnil izpovedim obtoženega v policijski preiskavi, pred preiskovalno sodnico in na prejšnjem sojenju. Prav to dejanje pa je povzročilo nov zastoj, saj iz spisa niso bili odstranjeni nekateri dokazi, ki bi morali biti že uničeni. Zaradi “okužbe” senata je obramba terjala njegovo izločitev, proces pa je zdaj prevzela Mateja Kamenšek Gornik.

Tožilka Ivanka Slana je zato danes morala še enkrat prebrati obtožnico, v kateri Vravniku očita, da se je 17. julija 2015 sprl z Rogino, pri prerivanju pa naj bi ga porinil s čolna v vodo kljub temu, da naj bi vedel, da ne zna plavati. Pozneje mu ni želel pomagati, to pa naj bi preprečeval tudi tretjemu sopotniku Janku Helblu. S tem naj bi zakrivil uboj takrat 33-letnega Rogine ter povzročil lažje telesne poškodbe Helblu.

Vravnik sicer obtožbe ves čas zavrača, saj naj bi šlo za nesrečni dogodek, v katerem utapljajočemu ni mogel pomagati, saj da se je vse zgodilo v nekaj sekundah. Danes se ni zagovarjal, njegov odvetnik po uradni dolžnosti Tomaž Rotovnik pa je povedal, da bo to storil po izvedbi dokazov. Ob tem je dodal, da Vravnik vztraja pri vsem povedanem v prejšnjih fazah postopka, predvsem pri realno podanem zagovoru v preiskavi nekaj časa po tragičnem dogodku, ko ni bil več pod vplivom alkohola.

Slovenjgraško sodišče je na prvem sojenju v celoti sledilo obtožnici in predlagani kazni ter Vravnika obsodilo na enotno kazen šest let in dva meseca zapora, a se je obramba na sodbo uspešno pritožila. Po mnenju višjih sodnikov sta bila sporna uradna zaznamka policistov, napisana v času takoj po tistem, ko je osumljeni zahteval odvetnika, pa tudi izpovedbe policistov o njegovi domnevni izjavi ter upoštevanje vsega tega v postopku oziroma izrečeni sodbi.

Današnjega sojenja se je udeležil tudi Helbl, ki je sicer sam že pred časom umaknil pregon zaradi lažje poškodbe zoper Vravnika. Po petih letih od dogodka se je spomnil zelo malo, čeprav je obrambo zanimalo predvsem, kako je bilo videti potiskanje na čolnu in ali je Vravnik Rogino potisnil le enkrat ali večkrat in še to potem, ko naj bi pokojni najprej potisnil njega. Jasnih odgovorov Helbl ni dal, dejal je le, da vztraja pri tem, kar je že povedal. Na prvem sojenju je sicer izpovedal, da naj bi Vravnik Rogino potisnil večkrat.

Za večino ostalih prič so danes le prelistali njihova pretekla pričevanja, saj nobena stran ne zahteva njihovega vnovičnega zaslišanja. Bodo pa na septembrskem nadaljevanju sojenja prisluhnili še četrtemu izvedencu psihiatrične stroke. Mnenja prvih treh glede prištevnosti obdolženega so se razlikovala, odvetnik Rotovnik pa je imenovanje novega predlagal tudi zato, ker so prvi trije mnenje prav tako spisali na podlagi sodnega spisa, v katerem so bili tudi zdaj že umaknjeni dokazi. Sodni senat je njegovemu predlogu, ki mu ni nasprotovala niti tožilka, ugodil.