Search
Close this search box.

Skupina SIJ Slovenijo postavila na svetovni zemljevid trajnostne proizvodnje jekla

Skupina SIJ je prejela certifikat ResponsibleSteel in Slovenijo postavila na svetovni zemljevid trajnostne proizvodnje jekla. Na svetu je poleg Skupine SIJ le 13 jeklarskih skupin s tem certifikatom.

»Pridobitev certifikata ResponsibleSteel predstavlja novo trajnostno prelomnico v naši zgodovini po tem, ko smo pred štirimi desetletji že prešli na proizvodnjo jekla po načelih krožnega gospodarstva. Zdaj smo del izbrane skupine jeklarskih podjetij, ki postavljajo standarde za trajnostno poslovanje v naši industriji. Certifikat odraža našo zavezanost zaposlenim, lokalnim skupnostim in okolju, v katerem delujemo. Jeklo je najbolj široko uporabljan material na svetu. S svojimi jekli in proizvodi iz jekla smo zanesljiv partner za avtomobilsko industrijo, strojegradnjo, infrastrukturo, gradbeništvo, energetiko in druge industrije, ki zahtevajo zagotovila, da se materiali, ki jih uporabljajo, pridobivajo in nastajajo v procesih, ki temeljijo na odgovorni praksi. Namen certifikata ResponsibleSteel je, da izpolnjujemo zahteve, ki se nanašajo na gospodarski razvoj, socialno vključenost, okoljsko trajnost in transparentno upravljanje, in s tem prispevamo k ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti tako za ljudi kot za naš planet,« je povedal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

»Skupina SIJ si že dolgo prizadeva, da bi bila v ospredju na področju trajnostnih praks v jeklarstvu. Prvo elektroobločno peč so zagnali že v šestdesetih letih, sedaj pa jekleni odpadek predstavlja že 78 odstotkov vsega vložnega materiala za proizvodnjo jekla. A trajnost ni le krožno gospodarstvo in razogljičenje. Pred kratkim je Skupina SIJ v okviru certifikacijske presoje naredila velik korak naprej pri doseganju kriterijev na področju družbene odgovornosti in upravljanja ter se zavezala, da bo krepila in izboljševala varovanje pravic delavcev ter sisteme varnosti in zdravja pri delu,« je povedala Annie Heaton, glavna izvršna direktorica ResponsibleSteel.

Standard temelji na dvanajstih načelih, ki vključujejo vrsto meril in zahtev, v ocenjevanje pa so vključeni tudi deležniki družbe. Za pridobitev certifikata ResponsibleSteel mora vsak obrat prestati neodvisno presojo in dokazati, da dejavnosti, ki v njem potekajo, izpolnjujejo stroge kriterije glede okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov poslovanja ter odnosov z deležniki. Poročilo pregleda neodvisen odbor za certificiranje pri organizaciji ResponsibleSteel, ki sprejme končno odločitev o podelitvi certifikata.

Jeklarni SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne ter obvladujoča družba SIJ d.d. so uspešno prestale neodvisni pregled, ki ga je na po standardu RepsonsibleSteel izvedla družba AFNOR.

»V projektu, ki je trajal več kot dve leti, je sodelovalo veliko število sodelavcev iz različnih družb Skupine SIJ. Strokovnost in zavzetost zaposlenih za skupni cilj sta bili ključni za uspešno impelmentacijo standarda ResponsibleSteel na vseh področjih našega poslovanja. Trajnost je bila za nas vedno pomembno področje. ResponsibleSteel pa nas je naučil, da mora naš pristop še bolj temeljiti na sistemih vodenja, ter nam pomagal, da se še bolje zavedamo, kako pomembni so za zaposlene pogoji dela ter varnost in zdravje pri delu. Danes smo ponosni na ta dosežek, hkrati pa se zavedamo, da je trajnostni razvoj povezan z neprestanim učenjem in neheHnimi izboljšavami, kar bomo vsako leto in pol izkazovali na ponovnem certificiranju,« je povedala dr. Tadeja Primožič Merkač, direktorica za kakovost, trajnost in korporativno vodenje v Skupini SIJ.

»Še posebno bi rad poudaril prispevek Evropske banke za obnovo in razvoj, ki nam je olajšala proces in nas podpirala ne tej poti. Naš razvoj bo še naprej trajnosten, najboljše prakse pa bomo prenesli še v nejeklarske družbe Skupine SIJ in bili v očeh širokega nabora finančnih partnerjev zgleden posojilojemalec,« je povedal Igor Malevanov, podpredsednik in izvršni direktor za finance v Skupini SIJ.

Kot je ob tej priložnosti predsednik uprave Skupine SIJ poudaril v nagovoru za zaposlene, je celotna jeklarska industrija na prelomnem trenutku. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo proizvodnja jekla prispeva deset odstotkov globalnih emisij toplogrednih plinov. Pred jeklarji je tako skupni izziv, da preoblikujejo industrijo in zmanjšajo svoj okoljski odtis na način, da bo zeleni prehod pravičen tudi za zaposlene in lokalne skupnosti.

V Skupini SIJ so prepričani, da v okoliščinah prehoda v razogljičeno jeklarstvo lahko dosežejo nove kupce, ki jih zahteve trga in spremembe zakonodaje usmerjajo k uporabi jekel, izdelanih po okolju bolj prijaznih tehnologijah, ki jih v Skupini SIJ uporabljajo že danes. Po tem, ko so pred štirimi desetletji ustavili plavže in prešli na delovanje po metodi recikliranja, danes dosegajo raven emisij ogljikovega dioksida, ki v jeklarski industriji veljajo za merilo uspešnosti. Kljub temu so zavezani enakim globalnim okoljskim ciljem, zato so si v Načrtu razogljičenja Skupine SIJ 2020–2030–2050 zastavili cilj, da v primerjavi z izhodiščnim letom 2020 lastne emisije ogljikovega dioksida do leta 2030 zmanjšajo za 51 odstotkov. Za tovrstne naložbe in povečevanje učinkovitosti nameravajo do leta 2030 po prvih ocenah nameniti 70 milijonov evrov. Kot drugi ključen trajnostni cilj, so si skladno s strategijo trajnostnega razvoja zadali na področju varnosti in zdravja pri delu. Do leta 2026 bo šest slovenskih družb v Skupini SIJ delovalo skladno s standardom za varnost in zdravje pri delu ISO 45001.

Vir: Skupina SIJ

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Vojko
Vojko
1 mesec nazaj

Acroni je bil in bo prepoznavna marka na svetovnem trgu. Smrduh pokvarjen ZENAJ ašnaj je prodal Rusom odlično stoječe podjetje. Vse kar je prodal se nej izplačalo delati. Na Kitajskem bi dobil že kroglo v glavo…baraba pokvarjena.

Dogodki

Skupina SIJ je prejela certifikat ResponsibleSteel in Slovenijo postavila na svetovni zemljevid trajnostne proizvodnje jekla. Na svetu je poleg Skupine SIJ le 13 jeklarskih skupin s tem certifikatom.