Search
Close this search box.

»Sit pač nikoli ne razume lačnega!« Danes odločanje ustavnega sodišča o usodi Koroške

Ustavno sodišče Republike Slovenije bo na današnji seji obravnvalo ustavno presojo glede hitre ceste na Koroško. V primeru »padca« DPN Šentrupert-Velenje, ki vodi v neenakopravni položaj Korošcev, Mladinska iniciativa za 3. razvojno os s protesta poziva vse voznike iz Koroške in Šaleške doline, da za pot v center države in nazaj, odslej izbirajo najkrajšo naravno pot od Velenja preko Polzele in Braslovč, do priključka na Štajersko avtocesto.

Ustavno sodišče Republike Slovenije bo na današnji, 14. seji, v točki 5 obravnavalo zadevo U-I-393/18), pod katero bo obravnavana vložena zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu 3. razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem, ki sta jo lani vložili občina Braslovče in Polzela.

»Korošci bomo ne glede na nastalo žalostno in zaskrbljujočo situacijo spoštovali odločitev ustavnega sodišča. Od države in DARS-a pa pričakujemo, da se bo gradnja 3. razvojne osi in to ne glede na razplet situacije z ustavno pritožbo, na odseku Velenje – Slovenj Gradec pričela še letos! Tako je bilo tudi dogovorjeno na zadnjem srečanju koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško in tako veleva tudi podpisani protokol med Ministrstvom za infrastrukturo ter predstavniki Koroške in Savinjsko-Šaleške regije,« so sporočili iz Mladinskega sveta Ravne na Koroškem.

Spomnimo, da se je postopek za umeščanje trase severnega kraka 3. razvojne osi v prostor, pričel aprila 2014. Prvi državni prostorski načrt (DPN) za skromnih 17 kilometrov hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem je bil sprejel avgusta 2013, nato pa januarja 2017 DPN za odsek Šentrupert-Velenje.

Dolgih trinajst let je trajalo, da se je cesta v prostor umestila in s tem zaključila zgodba o izgovorih, da se bo cesta od Velenja proti Koroški lahko pričela graditi, ko bo trasa znana v delu, ki Velenje loči od avtoceste. Vendar ne dolgo po tem je sledila vložitev ustavne presoje s strani občin Braslovče in Polzela, ki sta težko pričakovano gradnjo 3. razvojne osi na Koroško zamaknili in po petnajstih letih od pričetka umeščanja v prostor, Korošci še vedno čakamo.

»Danes, ko bo o tem odločalo ustavno sodišče, se na Koroškem zavedamo, da bi vsaka sprememba trase, lahko pomenila še dolga leta čakanja Korošcev in to zaradi sebičnih ravnanj iniciativ in občin v spodnji Savinjski dolini ter zaradi igranja političnih interesov z usodo Koroške. Sprašujemo se, kdo bo Korošcem povrnil izgubljeni čas v razvoju, žrtvah na cestah in begu mladih možganov. »Sit pač nikoli ne razume lačnega!« Žal, Korošci ostajamo talci odločitve spodnjem delu trase,« še dodajajo v Mladinskem svetu.

»Šokirani smo nad dikcijo vložene ustavne presoje s strani občin Braslovče in Polzela, ki nasprotujeta umeščanju 3. razvojne osi v prostor po ozemlju katerekoli od občin vlagateljic zahteve. To pomeni, da na območju občin Braslovče in Polzela ceste v prostor ni mogoče umestiti. Posledično pa je to kontradiktorno s političnimi akterji iz zadnjih dogajanj v spodnji Savinjski dolini, da tudi oni podpirajo gradnjo 3. razvojne osi na Koroško.«

V primeru »padca« DPN Šentrupert-Velenje, ki vodi v neenakopravni položaj Korošcev, Mladinska iniciativa za 3. razvojno os s protesta poziva vse voznike iz Koroške in Šaleške doline, da za pot v center države in nazaj, odslej izbirajo najkrajšo naravno pot od Velenja preko Polzele in Braslovč, do priključka na Štajersko avtocesto.

Naslednje srečanje koordinacijskega odbora za spremljanje gradnje 3. razvojne osi bo potekalo 6. junija 2019. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os bo zato v maju opravila več aktivnosti za pripravo ukrepov, ki se bodo izvedli v primeru, da se gradnja letos ne bi pričela.

Dovolj čakanja in izgovorov! Korošci HOČ`MO CESTO!

Besedilo: Mladinski svet Slovenije

Dogodki