S projektom “Srce mojega mesta” do oživitve starega jedra Slovenj Gradca

Srce mojega mesta – Model TCM (Town Centre Management) je projekt, ki ga učinkovito uvajajo v mnogih mestih, med drugim tudi v Slovenj Gradcu. Njegov glavni namen je ponovna oživitev mestnih jeder in urbanih središč, od koder se je v zadnjih dveh desetletjih življenje preselilo v nakupovalna središča na obrobjih mest. Kako ga izvajajo v Slovenj Gradcu, so včeraj predstavili na delavnici v Mladinskem centru Slovenj Gradec.

Mestna središča, bogata s kulturno dediščino in pestro butično ponudbo, imajo velik pomen za razvoj celotnega mesta in širše družbe. Velik porast nakupovalnih centrov in drugi dejavniki so izrazito načeli konkurenčnost mestnih središč v Sloveniji. Z umikom trgovcev  na mestno obrobje se je zmanjšala ponudba izdelkov in storitev v mestnih središčih, osrednjo težavo pa predstavljajo spremenjene nakupovalne navade prebivalcev in padec kupne moči. Posledično se mesta spopadajo z upadom števila obiskovalcev, praznimi poslovnimi prostori in manjšo privlačnostjo za turiste. Ob koncih tedna se najbolj vidi ali mesto živi ali ne.

Izobraževanje in delavnico o vzpostavitvi modela TCM je organiziral SPIRIT Slovenija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec (pisarna za mestni management), poslovno točko SPOT svetovanje Koroška ter Podjetniškim centrom Slovenj Gradec.

Namen delavnice je bil predstaviti model TCM kot možen odgovor za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih oz. urbanih središčih in okolici. Izpostavili so prednosti sodelovanja med občinskimi upravami in lokalnimi ponudniki in predstavili primere dobre prakse vključevanja ponudnikov v procese odločanja in aktivnosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na podjetništvo in oživljanje ponudbe v mestnih središčih.

Aktivnosti za vzpostavitev modela TCM Slovenj Gradec je predstavila dr. Lucija Čevnik iz pisarne za mestni management pri MOSG, ki je izpostavila vidnejše projekte, kot so S kolesom v mesto in drugi. Projekti so pri ljudeh dobro sprejeti, tako pri občanih, kot tudi pri ponudnikih storitev, zato bodo z njimi nadaljevali in v obstoječ program dodajali še novosti.

Predstavili so tudi primere dobre prakse iz drugih mest, kjer model TCM prav tako uspešno uvajajo, kot sta Maribor in Koper.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila