RRA ponovno objavlja proste kadrovske štipendije

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. zopet na svoji spletni strani www.koroska.si objavlja proste potrebe po kadrovskem štipendiranju delodajalcev Koroške regije v šolskem/študijskem letu 2021/2022.
ŠTUDENT

Regijska štipendijska shema

Projekt RŠS Koroška se izvaja že od leta 2005. Sicer takrat imenovan projekt Koroška štipendijska shema je nastal na podlagi ugotovitev večletnih raziskav, in sicer je bilo ugotovljeno, da: se mladi po zaključenem izobraževanju ne vračajo nazaj v regijo iz univerzitetnih središč; se mladi ne izobražujejo za zaposljive  poklice; na trgu dela vlada vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadrih.

Tako se je Koroška štipendijska shema skozi leta nadgrajevala in iz regijskega prerasla v vseslovenski projekt. Namreč danes se izvaja v vseh 12 (dvanajstih) statističnih regijah na območju celotne Slovenije pod imenom Regijska štipendijska shema.

RŠS Koroška temelji na partnerstvu med izvajalcem projekta (RRA KOROŠKA d.o.o.), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

Je razvojno naravnan instrument – izvajamo ga z namenom razvoja človeških virov in gospodarstva v regiji. S svojo prisotnostjo povezujemo izobraževanje z okoljem in poklicno usmerjamo mlade za potrebe gospodarstva in družbe. S trajnim modelom medsebojnega povezovanja in odzivnostjo mladih na okolje usklajujemo neskladje na trgu dela in znižujemo strukturno brezposelnost. 

V okviru projekta gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo in jih po končanem izobraževanju v svojih podjetjih zaposlijo.

Od začetka izvajanja do danes je bilo v projekt Regijska štipendijska shema Koroška vključenih že preko 900 štipendistov in preko 200 delodajalcev iz območja Koroške regije. 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada  https://www.eu-skladi.si/ .

Proste kadrovske štipendije v Koroški regiji

Naziv izobrazbeRaven izobrazbeŠt. prostih štipendij
SIJ Metal Ravne, d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 07 144 (Mirjana Okrogelnik)
Metalurški tehnik510
SIJ Metal Ravne, d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 07 144 (Mirjana Okrogelnik)
Metalurg45
SIJ Metal Ravne, d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 07 144 (Mirjana Okrogelnik)
Oblikovalec kovin45
SIJ Metal Ravne, d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 07 144 (Mirjana Okrogelnik)
Elektrotehnik52
SIJ Metal Ravne, d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 07 144 (Mirjana Okrogelnik)
Elektrotehnika6/2 (UNI)1
SIJ Metal Ravne, d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 07 144 (Mirjana Okrogelnik)
Metalurška tehnologija

6/2 (VS)
4
SIJ Metal Ravne, d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 07 144 (Mirjana Okrogelnik)
Inženirstvo materialov6/2 (UNI)4
SIJ Ravne Systems d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 06 207 (Dragica Pečovnik)
Elektrotehnik52
SIJ Ravne Systems d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 06 207 (Dragica Pečovnik)
Elektrotehnik42
SIJ Ravne Systems d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 06 207 (Dragica Pečovnik)
Strojni tehnik54
SIJ Ravne Systems d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 06 207 (Dragica Pečovnik)
Strojništvo/mehatronika6/14
SIJ Ravne Systems d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem,
02 87 06 207 (Dragica Pečovnik)
Proizvodno strojništvo (UNI)6/22
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d. d.
Polena 6
2392 Mežica
02 87 02 463
(Marija Šumnik)
Avtomehanik43
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d. d.
Polena 6
2392 Mežica
02 87 02 463
(Marija Šumnik)
Mehatronik52
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d. d.
Polena 6
2392 Mežica
02 87 02 463
(Marija Šumnik)
Elektrotehnik53
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d. d.
Polena 6
2392 Mežica
02 87 02 463
(Marija Šumnik)
Metalurški tehnik53
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d. d.
Polena 6
2392 Mežica
02 87 02 463
(Marija Šumnik)
Elektrotehnika72
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d. d.
Polena 6
2392 Mežica
02 87 02 463
(Marija Šumnik)
Kemik71
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d. d.
Polena 6
2392 Mežica
02 87 02 463
(Marija Šumnik)
Fizik71
Javno komunalno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Pameče 177a,
2380 Slovenj Gradec
02 88 120 35
(Martina Brezovnik)
Inštalater strojnih inštalacij41
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska 1
2380 Slovenj Gradec
02 88 235 07
(Alenka Kompan Zajc)
Diplomant zdravstvene nege6/2
2. ali 3. letnik
1
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska 1
2380 Slovenj Gradec
02 88 235 07
(Alenka Kompan Zajc)
Magister / magistra farmacije (enovit študij)7
4. ali 5. letnik
1
TROIA, informacijske storitve d.o.o.
Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
041 486 623
(Petra Penec)
Poslovna informatika6/24
GEP Štalekar, grafično embalažno podjetje d.o.o.
Mislinjska Dobrava 28 B
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
02 88 39 800
(Polona Golob)
Strojni tehnik52

Proste potrebe po kadrovskem štipendiranju lahko delodajalci prijavite na JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 – vsebina javnega poziva in prijavni obrazec sta objavljena pod rubriko POZIVI.

Javni poziv

RRA je objavil tudi Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2021/2022.

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2021/2022, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Rok za prijavo: Rok prijave je 30. 9. 2021.

DODATNE INFORAMCIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si (Jasmina Pungartnik).

Javni razpis

Prav tako je objavil Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 25. 10. 2021 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2022. 

Prijavni obrazec, s katerim se prijavitelj prijavi na javni razpis bo objavljen na istem mestu kot ta javnirazpis od 25. 10. 2021 dalje.

Dodatne informacije lahko prejmete na elektronskem naslovu jasmina.pungartnik@rra-koroska.si  in na telefonski številki 05 90 85 199 (Jasmina Pungartnik).

Namenjena je:

Dijakom in študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležencem izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju (Ur. l. RS št: 56, z dne 2. 7. 2013; v nadaljevanju: ZŠtip-1). 

Dodeli se:

Delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom in študentom skladno z ZŠtip-1.

Kako do štipendije RŠS Koroška:

KORAK 1 

Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij

RRA Koroška d.o.o. v začetku koledarskega leta objavi za delodajalce Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto. 

Delodajalci prijavitelji v vlogi opredelijo potrebe oz. poklice, ki jih želijo štipendirati in lahko izberejo možnost javne objave potreb po kadrovskem štipendiranju na spletnih straneh regijskih izvajalcev RŠS ter na e-portalu Izmenjevalnica na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si), z namenom informiranja mladih o poklicnih potrebah gospodarstva na območju celotne Slovenije. 

KORAK 2

Izbor kadrovskih štipendistov

Potencialni kadrovski štipendisti (dijaki/študenti) in delodajalci, ki so objavili potrebe po kadrovskem štipendiranju, se povežejo med seboj. Izbor kandidatov opravijo delodajalci ter z izbranimi kadrovskimi štipendisti sklenejo pogodbe o štipendiranju in jim izplačujejo štipendije skladno z ZŠtip-1.

KORAK 3 

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci RŠS na svojih spletnih straneh vsako koledarsko leto objavimo Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za posamezno statistično regijo. V skladu z javnim razpisom izberemo delodajalce s kadrovskimi štipendisti in  z njimi sklenemo pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

KORAK 4

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 

Izvajalci RŠS na podlagi podpisanih pogodb izvajamo sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti. Delodajalcem in kadrovskim štipendistom nudimo tudi vso strokovno in administrativno podporo.

Več podatkov pa lahko pridobite na spletni strani RRAK na povezavi: http://www.rra-koroska.si/si/stipendije.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.