Search
Close this search box.

Projektno učenje mlajših odraslih v Slovenj Gradcu že 25 let

V Sloveniji je po različnih lokacijah 12 izvajalcev programa PUM-O. Na Koroškem pa ga kot edini izvajajo v Slovenj Gradcu pod okriljem Javnega zavoda MOCIS na Celjski cesti 22.

PUM-o je program aktivne politike zaposlovanja, namenjen mladim med 15 in 26 letom. Program je vsa ta leta prepoznan kot dober, unikaten, učinkovit in potreben, prepoznan kot primer dobre prakse tudi v tujini. Leta 2007 je program PUM prejel priznanje Evropskega odbora regij za prvaka socialne politike. Na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter zaposlovanja beležimo 75 % uspešnost udeležencev pri doseganju ciljev programa. Uspešnost udeležencev na področju osebnih sprememb pa je je kar 90 % (dvig samopodobe in samozavesti, zmanjšanje tesnobe, opustitev kajenja, zmanjšanje in opustitev uživanja škodljivih in nedovoljenih substanc, bolj pozitiven pogled na svet, izboljšanje komunikacijskih veščin …).

V Slovenj Gradcu skupaj z mladimi že 25 let izvajajo številne delavnice osebnostne rasti, zdravega življenjskega sloga in razne aktivnosti trajnostnega razvoja. Mladim nudijo učno pomoč in moralno podporo za lažje in uspešno nadaljevanje in zaključek šolanja. Velik poudarek dajejo tudi na kariernem področju, saj mladim pomagajo s pomočjo različnih delavnic in izobraževanj čim enostavneje vstopit na trg dela. V programu PUM-O se mladi naučijo predvsem za življenje pomembnih veščin, prevzemanja odgovornosti in samostojnosti. S pomočjo programa PUM-O mladi tudi lažje in ugodneje pridobijo vozniški izpit in se opolnomočijo z napotki in nasveti za njihovo nadaljnjo življenjsko pot.

Mladi zelo radi prihajajo v ta program, saj se čutijo sprejete in slišane, po drugi strani pa imajo vso potrebno podporo pri dosegu njihovih ciljev. Kot pravijo je PUM vse kar si lahko želiš ali njihov drugi dom.

Tudi v letošnjem letu so bili z udeleženci precej aktivni. Ravnokar so izdali e-časopis PUM, ki je zaradi varčevanja objavljen le v elektronski obliki. V časopisu so predstavljena razmišljanja mladih, avtorski članki udeležencev, njihove aktivnosti in projekti. Nekaj prostora so namenili tudi zabavnemu kotičku, več pa si lahko preberete TUKAJ.

Kot vsako leto se tudi v tem letu pumovci povezujejo z različnimi institucijami v lokalnem okolju in izven.

Sodelujejo v projektu EURIBOR (Poklicni center obala): gre za promoviranje trajnostnih dejavnosti za krepitev ranljivih skupin mladih žensk. Projekt je namenjen ženskam, starim 24 do 29 let, ki niso zaposlene, ne študirajo in se ne usposabljajo (NEET), ki so ogrožene: dolgotrajno brezposelne, migrantke ali pripadnice manjšin, živijo v majhnih mestih ali na podeželju in so matere s številnimi družinskimi obveznostmi.

Trenutno na povabilo MKC Slovenj Gradec sodelujejo v vseslovenski iniciativi z naslovom Heroji furajo v pižamah.

Kot vemo je danes razlog za vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom alkohol in četrtino teh povzročijo mladi med 18. in 29. letom starosti; na podeželju je možnost za nastanek prometne nesreče pod vplivom alkohola kar dvakrat večja. 

Glavni namen iniciative je zmanjšanje števila voženj pod vplivom alkohola in zmanjšanje škodljivega pitja med mladimi, z vključitvijo vseh deležnikov za to spremembo: mladih, staršev ter lokalne skupnosti.

V lanskem letu so aktivno z njihovimi prispevki sodelovali na regijskem posvetu o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, ki ga je organiziral NIJZ. Tudi v tem letu skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec in NIJZ snujejo nove aktivnosti in iščejo rešitve, ki bodo mladim nudile oporo na poti duševnega zdravja in odraščanja.

V letošnjem letu so do meseca aprila imeli vključenih 33 udeležencev iz različnih občin. 22 udeležencev nadaljuje formalno izobraževanje v svoji smeri, 9 jih je v pridobivanju vozniškega dovoljenja B kategorije, nekateri pa so ravno v fazi iskanja svoje prve zaposlitve. Največji dosežki, sicer nemerljivi pa so opazni na socialno osebnostnem področju, ki se odražajo kot dvig samopodobe in samozavesti, zmanjšanje tesnobe, bolj pozitiven pogled na svet, izboljšanje komunikacijskih veščin in ne nazadnje tudi opustitev oz. zmanjšanje uživanja nedovoljenih substanc.

Program PUM se izvaja že 25. leto. Financiran je iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavoda RS za zaposlovanje. Program je vsa leta prepoznan kot dober, unikaten, učinkovit in potreben, vendar se do danes ni našla rešitev za njegovo nemoteno financiranje.

Leta 2015 je prišlo do osemmesečne prekinitve financiranja, kar je močno škodovalo programu, mladim in mentorjem. Izvajalske organizacije so zaradi ukinitve sredstev morale ustaviti izvajanje programa, mladi so ostali pred vrati, mentorji brez zaposlitev. Izgubilo se je veliko izobraženega, kvalitetnega in dragocenega kadra in zelo težko je bilo program vzpostaviti nazaj v delujoče stanje.

V Slovenj Gradcu jim je uspelo, pravzaprav so po evalvacijah sodeč postali še veliko boljši in uspešnejši. Upali so, da se podoben črn scenarij ne bo več nikoli zgodil pa vendarle umira tudi to upanje. Trenutna pogodba z izvajalci programa se bo iztekla konec aprila 2023, novega razpisa brez ponovne prekinitve pa zagotovo ne bo.

Usoda programa PUM-O je tako ostala na plečih občine, od katerih bo odvisno ali se bo izvajanje programa lahko nadaljevalo ali ne. Na tem mestu se – v imenu udeležencev programa, kot tudi izvajalca iskreno zahvaljujejo – za posluh in podporo županu in celotni MO Slovenj Gradec, saj so dokazali, da jim je mar za mlade in tako pripomogli k temu, da v Slovenj Gradcu zaenkrat ne bo potrebno prekiniti izvajanja tega uspešnega programa.

Vir: Mocis, Roman Herlah

V Sloveniji je po različnih lokacijah 12 izvajalcev programa PUM-O. Na Koroškem pa ga kot edini izvajajo v Slovenj Gradcu pod okriljem Javnega zavoda MOCIS na Celjski cesti 22.