Pripravljena aplikacija za prikaz možnih točk priključitve večjih sončnih elektrarn

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) je v sodelovanju z vsemi petimi elektrodistribucijskimi podjetji pripravil aplikacijo SODOKart. Ta omogoča prikaz možnih točk za priključitev večjih proizvodnih naprav na lokacije, kjer lahko z obstoječim omrežjem povečajo delež električne energije iz obnovljivih virov.

“SODOKart omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih proizvodnih naprav (nad 50 kilovatov) neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje,” je zapisano na spletni strani družbe SODO. Ob tem poudarjajo, da to ne vključuje priključevanja proizvodnih naprav za individualno samooskrbo, ki se priključujejo na notranje omrežje uporabnikov sistema.

Kot so navedli, je ključni namen aplikacije SODOKart usmerjanje vlagateljev v priključitev večjih proizvodnih naprav na lokacije, kjer lahko z obstoječim omrežjem takoj povečajo delež električne energije iz obnovljivih virov. S tem bi se skupaj lahko zagotovilo energetsko neodvisnost širšemu krogu uporabnikov sistema.

Preberite tudi: Sonce je brezplačen vir energije z ogromnim potencialom. Izkoristite ga s pomočjo podjetja BeSolar

V aplikaciji so prikazani potenciali streh stavb in lokacije degradiranih območij, kjer je presoja primernosti lokacije v pristojnosti vlagatelja. Kategorizacija potenciala streh stavb za postavitev sončne elektrarne je izdelana ob predpostavkah, da je za en kilovat moči sončne elektrarne potrebnih sedem kvadratnih metrov površine strehe in da je za postavitev elektrarne uporabne 40 odstotkov tlorisne površine strehe, so pojasnili.

Uporabniku aplikacija omogoča iskanje po naslovu ali parceli z izbiro načina priključitve. Po vpisu lokacije se lahko nato enostavno poišče najbližjo točko za priključitev v omrežje. Klik na točko pokaže prosto zmogljivost omrežja v kilovatih.

Na zemljevidu so glede na stanje omrežja prikazane možnosti priključevanja večjih proizvodnih naprav s točko priključitve neposredno v transformatorsko postajo ali na srednjenapetostni nivo. Aplikacijo je družba SODO razvila ob sodelovanju elektrodistribucijskih podjetij Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska.

V družbi SODO ob tem opozarjajo, da informacije v aplikaciji veljajo za obstoječe stanje v omrežju, ki se z vsakim novim izdanim soglasjem za priključitev spremeni. Ob tem poudarjajo, da je pred izgradnjo proizvodne naprave, ne glede na prikazano v aplikaciji, potrebno pridobiti soglasje za priključitev. V samem postopku se nato izdela elektroenergetska analiza možnosti vključitve v omrežje in določi točka priključitve s tehničnimi pogoji v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije.

Za priključitev na distribucijsko omrežje je treba zgraditi lastni priključni vod, ki v primeru priključitve na srednjenapetostni nivo vključuje lastno transformatorsko postajo, so še zapisali.

Vlada je v začetku julija ministrstvu za infrastrukturo naložila, naj skupaj s sistemskima operaterjema prenosnega elektroenergetskega sistema Eles in distribucijskega sistema SODO pripravi načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje elektrike iz sončne energije za 1000 megavatov do leta 2025 na primernih lokacijah. Kot je nato pojasnil premier Robert Golob, si vlada prizadeva v treh letih postaviti večje sončne elektrarne, ki bodo povezane in na razpolago slovenskim gospodinjstvom po znani ceni prek skupnostne platforme.

Dogodki