Search
Close this search box.

Prejemnik občinske nagrade Mestne občine Slovenj Gradec je Stane Berzelak

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec je pred poletnimi počitnicami odločil o dobitnikih letošnjih občinskih priznanj.

Prejemnik nagrade Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 je magister Stane Berzelak, profesor sociologije in zgodovine ter magister didaktike, dolgoletni ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec, urednik in soavtor številnih del, prejemnik različnih plaket in nagrad.

Njegova izkušnja s poučevanjem v različnih programih Šolskega centra Slovenj Gradec v osemdesetih in devetdesetih letih mu je omogočila širok pogled na problematiko slovenskega srednjega šolstva.

Med dolgoletnim vodenjem gimnazije je ves čas sledil usmeritvi, da je dijake potrebno ne le izobraziti ampak jim s številnimi različnimi pristopi in vključevanji v projekte obogatiti širino pogledov, razvijati kritično razmišljanje in se prilagajati njihovi vedoželjnosti in dinamičnosti.

Z razmišljanjem, ki mu je sledil, je tako imel kot član komisije Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pomembno vlogo pri sodelovanju prenove gimnazijskega programa. Gimnazijo Slovenj Gradec je postavil za model za sistemske spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih gimnazijskega programa. Z njegovim vodenjem je gimnazija dosegla ugled ne le v slovenskem izobraževalnem prostoru, ampak tudi širše.

Bil je predlagatelj različnih projektov, tudi medpredmetnih, med katerimi je prostovoljni projekt »Z roko v roki« eden večjih. Gimnazija Slovenj Gradec je z njegovim vodenjem dosegla ugled ne le v slovenskem izobraževalnem prostoru, ampak tudi širše.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec je pred poletnimi počitnicami odločil o dobitnikih letošnjih občinskih priznanj.