Povečanje zmogljivosti Žage Otiški vrh predvidoma tudi z državno podporo

Projektu Žaga Otiški vrh, ki ga vodi koroško lesnopredelovalno podjetje Lesoteka, se obeta državna subvencija. Investicija je ocenjena na 15,26 milijona evrov, država naj bi jo podprla z 2,19 milijona evrov. Naložba bo omogočila podvojitev proizvodne kapacitete žage in 25-odstotno povečanje izkoristka predelave lesa na Koroškem.

Projekt predstavlja investicijo v sodobno krožno žago z mehaniziranim skladiščem oblovine, robilnikom in sortirnico za žagan les s sušilnimi komorami, izhaja iz predloga, objavljenega med vladnimi gradivi, po katerem bi se projekt uvrstil v načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023.

Namen investicije je povečanje proizvodne kapacitete žaganja oblega lesa iz sedanjih 50.000 na 100.000 kubičnih metrov. S povečanjem žagarskih zmogljivosti se bo za 10 odstotkov povečal izkoristek predelave lesa v vzhodni kohezijski regiji in za 25 odstotkov na Koroškem.

Rezultati projekta bodo omogočili ohranitev in povečanje ‘zelenih’ delovnih mest, povečali dodano vrednost lesni in posredno spodbudili razvoj še spremljajočih industrij,piše v predlogu za uvrstitev projekta Žaga Otiški vrh v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023.

Kot izhaja iz gradiva, je Lesoteka na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovila vlogo za dodelitev regionalne državne pomoči za projekt Žaga Otiški vrh. Projekt se izvaja na lokaciji Vorančev trg 1 v Mestni občini Slovenj Gradec, ki po uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij sodi med obmejna problemska območja, ki se soočajo z določenimi razvojnimi izzivi, ki otežujejo hitrejši razvoj območja oz. regije.

Predračunska vrednost investicijskega projekta je 15,26 milijona evrov z DDV oz. 14,44 milijona evrov brez DDV, pri čemer znaša vrednost upravičenih stroškov 10,95 milijona evrov. Lesoteka je zaprosila za 2,19 milijona evrov, kar predstavlja 20 odstotkov upravičenih stroškov.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije