Search
Close this search box.

Potekala je 15. seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

Mestne svetnice in mestni svetniki so se sešli prvič v letošnjem koledarskem letu.

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec se je sešel na 15. redni seji. Vodil jo je župan Tilen Klugler.

Uvodoma so mestne svetnice in mestni svetniki prisluhnili direktorju Zavoda KSSENA Boštjanu Krajncu, ki je predstavil namero zavoda o nakupu nepremičnine Velenje-Selo na območju mestne občine Velenje, ki ga bi zavod zagotovil iz lastnih sredstev. Mestni svet zavodu ni dal soglasja za nepremičninski posel.

Sejo so nadaljevali z obravnavo predloga Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Slovenj Gradec.

Namen novega odloka je ureditev načina in pogojev obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje lokalnih javnih cest, javne razsvetljave in druge cestne opreme ter uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na vzdrževanje občinskih cest. Poglavitne spremembe v primerjavi s prejšnjima odlokoma so:

  • enovit pregleden odlok za vse storitve rednega vzdrževanja lokalnih cest, cestne razsvetljave in drugih cestnih naprav;
  • natančna opredelitev vsake od storitev vzdrževanja, predvsem zimske službe (natančna določitev vsebine izvedbenega programa);
  • opredelitev izrazov, ki so skladni z aktualnimi predpisi;
  • ni več podvajanja materije, ki je urejena že v drugih odlokih

Industrijska cona Sever

Mestni svet je v nadaljevanju obravnaval osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Sever in soglašal, da ga sprejme po skrajšanem postopku. Mestni svet je v nadaljevanju odlok tudi sprejel. »S tem aktom želimo aktivirati poslovno cono v Pamečah,« je na seji povedal župan.

Sprejeli so tudi sklep o lokacijski preveritvi na EUP – OP-15 za preoblikovanje in spremembo stavbnega zemljišča določenih v občinskem prostorskem načrtu – ID 3676 in podali soglasje k letnemu delovnemu načrtu 2024 Mladinskega sveta Slovenj Gradec. Predstavila ga je predsednica Mladinskega sveta Slovenj Gradec Neža Vrunč.

Gasilska poročila o delu 

Sledila je predstavitev Gasilske zveze Mislinjske doline in Gasilskega poveljstva občine Slovenj Gradec. Gasilsko zvezo Mislinjske doline je predstavil poveljnik Tomaž Bricman, ki je med drugim povedal, da je bilo skupno število intervencij v letu 2023 kar 1804, od tega 1553 v obdobju neurij in poplav. Predstavil je tudi gasilske enote in njihovo opremljenost.

Delo gasilskega poveljstva občine za leto 2023 je predstavil Andrej Pečnik, gasilski poveljnik občine. Povedal je, da so v času od 12. julija do 31. avgusta opravili 1255 intervencij. »Aktiviranih je bilo vseh deset društev v Mestni občini Slovenj Gradec z vsemi vozili. V intervencijah je skupaj sodelovalo 1067 gasilk in gasilcev, na pomoč pa je priskočilo tudi šest društev iz drugih regij,« je povedal Pečnik.

Mestni svetniki in mestne svetnice so podali soglasje k imenovanju Eve Štraser za direktorico Podjetniškega centra Slovenj Gradec. Mestni svet je razrešil Petra Slemenika kot predstavnika ustanovitelja v skupščini Koceroda in na to mesto imenoval Franca Pečovnika. 

Sejo so zaključili s pobudami in vprašanji svetnic in svetnikov ter premoženjsko pravnimi zadevami.

Celotno sejo si lahko ogledate TUKAJ.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Mestne svetnice in mestni svetniki so se sešli prvič v letošnjem koledarskem letu.