Search
Close this search box.

Posredujemo zbir pomembnih informacij Občine Mežica

Situacija v Mežici se počasi stabilizira. Vse ekipe zaščite in reševanja se trudijo po svojih najboljših močeh.

Pomoč prihaja tudi iz drugih delov Slovenije. Vedo, da bo trajalo do vzpostavitve normalnega stanja še kar precej časa, a važno je, da so vsi občani na varnem in da imajo zagotovljene osnovne življenjske stvari.

Štab CZ je dosegljiv na novi telefonski številki 070 199 806. Za nujne primere kontaktirajte 112.

Nujna medicinska pomoč v popoldanskem času je na številki 02 87 05 278.

Na področjih označenih s trakovi je prehod strogo prepovedan!

Trenutno poteka na celotnem območju občine še vedno pregled infrastrukture. Na delu so geomehaniki, ki ocenjujejo stanje na terenu, zaradi tega se aktualni podatki ves čas spreminjajo. Še vedno so motene komunikacijske linije, oskrba s plinsko in električno energijo.

Voda ni pitna, čakajo na rezultate vzorčenja. Zato vodo vsaj 3 minutne prekuhavajte. Pitno vodo toči vojska pri bivšem hotelu. S seboj prinesite plastenke.

Pozivajo vas, da upoštevate preventivne ukrepe glede higiene! Razkužila lahko prevzamete v gasilskem domu Mežica.

Zaradi preprečevanja širjenja bolezni bodo postopoma pričeli z razkuževanjem poplavljenih objektov. Prosimo vse občane, ki so imeli poplavljene prostore, da to obvezno javite na telefonsko številko 070 199 806.

Medicinska pomoč je zagotovljena v Zdravstvenem domu do 14.00, v dopoldanskem času pokličite na tel. številko 02 870 21 33.

Vrtec je normalno odprt od 5.30 do 16.00 za vse, ki so prijavljeni. Prav tako je varstvo zagotovljeno za vse otroke, katerih starši so potrebni v enoti zaščite in reševanja.

Ob “Dnevu solidarnosti”, 14. 8. 2023, bodo organizirali nujno varstvo med 8. in 14. uro za otroke, katerih starši aktivno sodelujejo pri odpravi posledic poplav.

Akcija reševanja imetja še vedno poteka in je v polnem teku. Tu so dobrodošli primerno obuti in oblečeni prostovoljci. V posledici odredbe poveljnika CZ RS o omejenem gibanju na območju Mežice, naprošamo prostovoljce, da svoj prihod najavijo na telefonsko številko 070 199 806. Za gibanje po občini boste potrebovali prepustnico, ki jo po predhodni najavi dobite na kontrolni točki na relaciji mejni prehod Reht-Mežica.

Vsem, ki v občino prihajate na delo, bodo potrdila o zaposlitvi izdali delodajalci. Na podlagi teh boste lahko normalno prehajali.

Občani, ki potrebujete pomoč prostovoljcev pri čiščenju pokličite na tel. 070 199 806.

V poplavah nastali odpad zaenkrat pustite pred stavbami. Pri čiščenju in sanaciji prosijo za čim večje ločevanje odpadkov: les, kovina, plastika, steklo, električne/akumulatorske naprave in ostalo. Iz podjetja Kocerod so sporočili, da bodo na dostopnih mestih redno odvažali gospodinjske odpadke po ustaljenem urniku. Do tistih gospodinjstev do katerih ne morejo dostopati, pa so na Komunalo Mežica dostavili vrečke za gospodinjske odpadke, ki jih lahko prevzamete za začasno deponiranje.

Bodimo strpni. Poskrbimo za ranljive skupine. ŠE POSEBEJ PAZITE NA SVOJE OTROKE, DA NE BODO ZAHAJALI NA NEVARNA PODROČJA! Tudi navidezno cele površine so lahko spodjedene in krhke.

Zaradi posledic neurja še vedno niso prevozne vse ceste.
– Cesti Mežica – Črna in Mežica – Poljana sta neprevozni. Cesta Mežica – Pliberk je prevozna preko Rehta. Cesta Lom – Holmec se uporablja samo za nujne prevoze. Cesta Mežica – Štenge – Pikovo – Mušenik se uporablja na lastno odgovornost. Priporočamo dodatno previdnost. Zaradi razmočenosti terena ne obremenjujte cest po nepotrebnem!
– Gibanje na prizadetih področjih je in razmočenem terenu je nevarno in vas lahko življenjsko ogroža, zaradi tega upoštevajte označbe in pristojne na terenu.
– Postavlja se potonski most na reki Meži, ki bo omogočil stanovalcem desnega brega reke Meže dostop do Mežice, predvideno bo postavljen do nedelje 13.8.2023.

OBVESTILO GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE O POVEČANI VERJETNOSTI POJAVLJANJA ZEMELJSKIH PLAZOV
– GeoZS prebivalce obvešča, da naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. Podrobnejša priporočila, kako ravnati v takšni situaciji, so dostopna na povezavi Geološki zavod Slovenije (geo-zs.si). V primeru opaženih sprememb najprej obvestite pristojne občinske službe. V primeru pojava dodatnih sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pa nemudoma pokličite na številko 112.

Informacije so dostopne na spletni strani občine www.mezica.si in na facebook strani Občine Mežica.  

Vir: Občina Mežica

Dogodki

Situacija v Mežici se počasi stabilizira. Vse ekipe zaščite in reševanja se trudijo po svojih najboljših močeh.