Search
Close this search box.

Oskrbovana stanovanja v Radljah ob Dravi dobivajo končno podobo, zagotovljena prava zelena oaza

Z 28 oskrbovanimi stanovanji, prostorom za druženje in pripadajočimi atriji, bo stanovalce pričakalo udobno bivanje v energijsko učinkovitem okolju.

Nakup oskrbovanih stanovanj v objektu Hmelina v Radljah ob Dravi je bil izveden preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letu 2022.

Ob upoštevanju pogodbene vrednosti po sklenjeni prodajni pogodbi ter ostalih upravičenih stroškov, na Stanovanjskem skladu RS ocenjujejo, da bo celotna vrednost projekta okrog 3.595.400,00 EUR z DDV.

V novem objektu bo zagotovljeno 28 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini, ki bodo na voljo predvidoma v sredini leta 2024.

Parkirišče bo aktivno ozelenjeno, s 24 parkirnimi mesti, ločenimi potmi za pešce in ustrezno urbano opremo. Za še večji korak k trajnosti bomo poskrbeli tudi za pokrito zunanjo kolesarnico in prostor za ločevanje odpadkov.

Stanovanjski sklad RS je za projekt nakupa oskrbovanih stanovanj Hmelina pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj v višini  1.649.071,95 EUR.

Objekt Hmelina je projektiran kot energijsko učinkovit in bo omogočal bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških. Objekt je zasnovan z etažnostjo K+P+3 z ravno streho, v katerem bo 28 oskrbovanih stanovanj in prostor za druženje.  Štiri stanovanja v pritličju imajo pripadajoči atrij. Vsa stanovanja bodo opremljena s kuhinjami, omarami in sanitarno opremo v kopalnicah. Shrambe bodo zagotovljene v kleti objekta. Ogrevanje in priprava tople vode bo s toplotnimi črpalkami lociranimi na strehi objekta. Ob objektu bo urejena pripadajoča zunanja ureditev. Objekt bo  priključen na vso potrebno / razpoložljivo gospodarsko javno infrastrukturo. Parkirišče bloka bo aktivno ozelenjeno,  zagotovljenih bo 24 parkirnih mest na terenu. Poti pešcev bodo ločene od povoznih površin in bodo opremljene z urbano opremo (klopi, koši, razsvetljava). Zagotovljena bo pokrita zunanja kolesarnica. Predviden je zunanji prostor za ločevanje odpadkov.

Vir: Stanovanjski sklad RS

Z 28 oskrbovanimi stanovanji, prostorom za druženje in pripadajočimi atriji, bo stanovalce pričakalo udobno bivanje v energijsko učinkovitem okolju.