Občina Radlje ob Dravi sodeluje v mednarodnem projektu “Remarkable”

Občina Radlje ob Dravi sodeluje v mednarodnem projektu REMARKABLE, ki podpira skupnosti pri iskanju rešitev in izvajanju akcijskih načrtov za doseganje podnebne nevtralnosti.
Knmedia.net

Podnebne spremembe so dejstvo tudi v Koroški regiji in bodo imele vpliv na delovanje celotne družbe, tako gospodinjstev kot podjetij. Zato je zelo pomembno, da občina sodeluje z drugimi občinami v Sloveniji in tujini, si izmenjuje izkušnje ter išče primere dobre prakse, kako doseči znižanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida.

Ker se srečujemo z višanjem cen energentov in morda tudi pomanjkanjem, je zelo pomembno, da občina skrbi za ranljive skupine, kot so starejši, mladi, velike družine, mala podjetja, kmetje in drugi. V okviru tega sodelovanja bo občina pridobila nova znanja in pripravila načrte, s katerimi bo pomagala občanom in skrbela za pravičen prehod v podnebno nevtralnost.

S temi načrti se bodo v občini Radlje ob Dravi prijavili tudi na različne razpise in tako pridobil prepotrebna finančna sredstva.

Vir: Fb stran občine Radlje ob Dravi

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije