Search
Close this search box.

Občina Prevalje na javni dražbi prodaja stanovanje

Občina Prevalje je na spletni strani objavila razpis za javno dražbo za prodajo nepremičnin, in sicer za stanovanje na naslovu Trg 3a.

Omenjeno stanovanje se nahaja v kleti stavbe, ki je bila zgrajene leta 1978, na naslovu Trg 3a. Velikost stanovanja je po podatkih geodetske uprave 42,8 kvadratnih metrov, uporabna tlorisna površina znaša 40,60 kvadratnih metrov. Nepremičnina je prosta bremen in oseb.

Javna dražba bo potekala 11. novembra ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Prevalje. Izklicna cena za stanovanje znaša 23.114,00 eur, najnižji znesek višanja je 100 evrov. Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala pristojna komisija.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na dražbi, morajo najkasneje do 9. novembra vplačati varščino v višini 2.311,40 eur.

Ker se stanovanje nahaja v kleti stavbe, zaradi neurejenega odvodnjavanja kanalizacijskih in meteornih vod prihaja do zamakanja stanovanja in ob večjih nalivih do udara fekalne kanalizacije v stanovanje, je še navedeno v razpisu. Vse dodatne informacije o javni dražbi najdete TUKAJ.

Občina Prevalje je na spletni strani objavila razpis za javno dražbo za prodajo nepremičnin, in sicer za stanovanje na naslovu Trg 3a.