Search
Close this search box.

Občina Podvelka ima novega podžupana

Na 3. Redni seji občinskega sveta Občine Podvelke je župan Miran Pušnik imenoval Janeza Otorepec za novega podžupana.

Janez Otorepec ima precej izkušenj, saj je bil kar 16 let občinski svetnik. Kot neodvisni kandidat je bil v Občinski svet Podvelka prvič izvoljen na lokalnih volitvah leta 2006, nato pa še štirikrat – leta 2010, 2014, 2018 in tudi leta 2022. 

Do upokojitve, sredi leta 2017, je bil zaposlen na Policijski postaji Radlje ob Dravi, kjer je bil zadnjih 31 let vodja policijskega okoliša, tudi na območju občine Podvelka. “Ves ta čas sem po svojih najboljših močeh skrbel za dobrobit in varnost vseh naših občank in občanov,” je dejal. 

V omenjenih mandatih je bil med drugim tudi vrsto let predsednik Varnostnega Sosveta in Komisije za tehnično urejanje prometa, trikrat pa predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, trikrat predsednik Stanovanjsko gospodarskega odbora, dvakrat predsednik Sveta Osnovne šole Brezno-Podvelka in trikrat tudi član Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 

Ob imenovanju za podžupana Občine Podvelke, je dejal: “Kot podžupan lahko res pomagam pri delu občine, predvsem na področjih, ki so bila v preteklosti zapostavljena. Zaradi tega sem počaščen, da me je župan Miran Pušnik povabil k sodelovanju in prepričan sem v odlično sodelovanje tako z vodstvom občine kot tudi društvi in občani. Tokrat bom lahko svoje dosedanje izkušnje tudi koristno uporabil.

Pred tem, je bil dva mandata med letom 2014 in 2022 podžupan Podvelke zdajšnji župan Miran Pušnik.

Vir: Občina Podvelka

Dogodki

Na 3. Redni seji občinskega sveta Občine Podvelke je župan Miran Pušnik imenoval Janeza Otorepec za novega podžupana.