Search
Close this search box.

Natalija Krajnc imenovana za strokovno direktorico slovenjgraške bolnišnice

Deset mesecev po tistem, ko je bila februarja imenovana za v. d. strokovne direktorice Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, je svet bolnišnice na današnji seji dr. Natalijo Krajnc, dr. med. imenoval za strokovno direktorico s polnimi pooblastili.

Na ustanovitveni seji sveta zavoda, v mesecu novembru, so člani imenovali tričlansko komisijo in določili časovnico po kateri so stekli postopki za imenovanje strokovnega direktorja s polnim mandatom. Komisija v sestavi Borut Zorman, predsednik, Niko R Kolar in dr. Miran Jeromel, dr. med., se je sestala 7. 12. 2021. Komisija je ugotovila, da je za razpisano prosto delovno mesto prispela 1 pravočasna in popolna vloga.

Dr. Natalija Krajnc, dr. med, ki je bila za v. d. strokovne direktorice koroške bolnišnice februarja imenovana na predlog direktorja bolnišnice dr. Janeza Lavreta dr. med, se je tudi že predstavila strokovnemu kolegiju bolnišnice in prejela njihovo podporo.

Člani sveta zavoda so se seznanili tudi s poročilom o notranji reviziji, pregledom nad izplačili dodatkov, povezanih s covidom-19. Ministrstvo za zdravje je namreč 31. marca zdravstvene zavode obvestilo, da morajo v finančne načrte za leto 2021 vključiti izvedbo revizije nad izplačilom dodatkov vezanih na covid-19 za leti 2020 in 2021. V skladu z izvedenim povpraševanjem in pogodbo o izvajanju storitev je notranjo revizijo v regijski bolnišnici opravila zunanja revizijska hiša. Kot izhaja iz poročila revizorke, sta bili zapisni dve priporočili, ki se nanašata na izdajanje individualnih sklepov pri izplačilih dodatkov. Bolnišnica bi namreč morala pri obračunu nekaterih dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve zaposlenim izdati individualne sklepe o izplačilu dodatka, so sporočili iz slovenjgraške bolnišnice.

Zaradi pogostih sprememb, dodatnih navodil in kratkih rokov individualnih sklepov ni bilo mogoče pripraviti,” so v zvezi s tem pojasnili v bolnišnici, ki je o opravljenem nadzoru obvestila ministrstvo za zdravje.

Člani sveta zavoda so se danes seznanili tudi z aktualnimi naložbami. Med drugim bo bolnišnica v torek v uporabo predala prostore nove razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok. Naložba v objekt se namreč zaključuje, stala je 630.000 evrov, bolnišnica pa jo je financirala iz lastnih sredstev.

Prav tako jim je bila predstavljena tudi gradnja prizidka za nabavo gama kamere (po javnem naročilu izbran izvajalec). Vrednost investicije znaša 3.600 000,00. Ter rušitev in nadomestna gradnja objekta »Klošter«, usklajevanje dogovorov  z Mesto občino za Slovenj Gradec glede parkirne hiše in novogradnja kirurškega bloka. Ocena naložbe na idejni zasnovi znaša 15 milijonov.

Člani so se seznanili še s Predlogom sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, stanjem glede covida-19 v SB Slovenj Gradec, pregledom čakalnih dob in dopolnjenih zapisnikih rednega letnega popisa (inventur) in medletnih odpisov.

Vodstvo slovenjgraške bolnišnice bo po napovedih podrobnosti v zvezi z današnjo sejo in aktualnim dogajanjem v bolnišnici predstavilo na novinarski konferenci v ponedeljek.

Vir: STA, SB Slovenj Gradec

Dogodki

Deset mesecev po tistem, ko je bila februarja imenovana za v. d. strokovne direktorice Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, je svet bolnišnice na današnji seji dr. Natalijo Krajnc, dr. med. imenoval za strokovno direktorico s polnimi pooblastili.