Search
Close this search box.

Na Ravnah nameravajo izvesti nadomestne volitve

V nekaterih občinah jim na lokalnih volitvah 20. novembra zaradi pomanjkanja kandidatov ali drugih razlogov ni uspelo izvoliti vseh članov občinskih svetov ali krajevnih skupnosti, zato morajo izvesti naknadne ali ponovne volitve. Ponekod so jih izvedli z drugim krogom županskih volitev, drugje jih še bodo, ponekod pa sploh ne.

Podatkov o tem, kje vse še morajo izvesti naknadne ali ponovne volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnostih na ministrstvu za javno upravo in Državni volilni komisiji ne zbirajo, saj so, kot pravijo, za te volitve odgovorne volilne komisije posameznih občin. Zbirnih podatkov o tem, kje je še treba izvesti naknadne ali ponovne volitve, tako ni.

Za zdaj je znano, da bodo naknadne volitve občinskih svetnikov izvedli v občinah Semič in Hodoš. V Semiču bodo 15. januarja volili predstavnika romske skupnosti, saj za to mesto na volitvah 20. novembra ni bilo kandidata. V Hodošu bodo 5. februarja volili dva občinska svetnika, med njima predstavnika madžarske skupnosti. Za to mesto namreč ni bilo kandidata, od še preostalih šestih svetnikov pa so jih izvolili zgolj pet kandidatov.

Volitve v svete krajevnih skupnosti bodo morali izvesti v več občinah. V Mestni občini Kranj za volitve 20. novembra ni bilo prijavljenih dovolj kandidatov v kar osmih krajevnih skupnosti. Naknadne volitve bodo tako izvedli 22. januarja. V krajevnih skupnostih Tenetiše in Hrastje niso imeli sploh nobenega kandidata, tako bodo naknadno volili vseh sedem članov obeh svetov. V svet KS Golnik bodo na naknadnih volitvah izbirali pet članov, V KS Trstenik in Žabnica po štiri, v KS Bratov Smuk in Kokrica po dva člana, v KS Vodovodni stolp pa enega člana.

Roki za volilna opravila so začeli teči 6. decembra, kandidature pa je mogoče vložiti do 22. decembra do 19. ure, je za STA pojasnila tajnica kranjske občinske volilne komisije Sabina Metelko. Tako bo dovolj časa, da v postavljenih rokih opravijo vsa volilna opravila in da se odda kandidature.

Metelkova računa, da bodo za naknadne volitve zdaj vendarle dovolj kandidatov. S sveti krajevnih skupnosti v zdajšnji sestavi namreč tečejo intenzivni pogovori. Poteka tudi dodatno informiranje, saj nekateri niso bili dobro seznanjeni, kdaj se izteče rok za vložitev kandidatur.

Tudi v Mestni občini Novo mesto v nekaterih krajevnih skupnostih ni bilo dovolj kandidatov za polno sestavo svetov, vendar naknadnih volitev za njihovo popolnitev za zdaj ne načrtujejo. Podobno je v Grosupljem, kjer ni bilo dovolj kandidatov za svete krajevnih skupnosti Mlačevo, Šmarje – Sap in Št. Jurij. Kot so za STA pojasnili na občinski volilni komisiji, je bilo namreč v omenjenih treh krajevnih skupnosti v svete izvoljenih najmanj dve tretjini članov, kar je po zakonu dovolj, da lahko začnejo z delom.

V Mestni občini Koper 20. novembra zaradi pomanjkanja kandidatov članov svetov niso izvolili v kar devetih krajevnih skupnostih. Naknadne volitve so izvedli že 4. decembra, hkrati z njimi pa so v dveh krajevnih skupnostih izvedli ponovne volitve, ki se jih opravi, kadar se na volitvah ugotovi nepravilnosti ali napake, ki lahko bistveno vplivajo na izid. A tudi po naknadnih volitvah svet KS Olmo-Prisojne še nima vseh članov. Jih je pa izvoljenih dve tretjini in se tako lahko konstituira.

V Mestni občini Velenje, kjer prav tako še niso zapolnili vseh mest v svetih ožjih delov lokalne skupnosti, so sprva predvideli, da bodo naknadne volitve izvedli 4. decembra, a tega zaradi nekaterih zapletov z volilnimi imeniki niso naredili. Zdaj so naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Gorica, Kavče, Paka pri Velenju, Šalek, Vinska Gora in Plešivec ter mestne četrti Levi breg zahod razpisane za 18. decembra.

V občini Ormož morajo naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti izpeljati v dveh volilnih enotah Krajevne skupnosti Kog, potekale pa bodo že to nedeljo.

Naknadne in ponekod tudi ponovne volitve za člane nekaterih krajevnih skupnosti so že razpisane tudi v občinah Vrhnika (15. januarja), Ivančna Gorica, Beltinci (v obeh 8. januarja) in Miren-Kostanjevica (18. december).

V nekaterih občinah nameravajo prav tako izvesti nadomestne volitve, vendar datumi za to še niso določeni. Med drugim jih nameravajo izvesti v vaški skupnosti Dobrije v Občini Ravne na Koroškem. V tej vaški skupnosti so bili izvoljeni trije člani, dodatno bodo volili še dva manjkajoča člana, so za STA pojasnili na ravenski občini.

V Občini Tolmin pa se bodo o naknadnih volitvah v svete nekaterih krajevnih skupnosti še odločali. Vseh članov sveta nimajo še v štirih od 23 krajevnih skupnostih v občini. V dveh od teh so izvolili po dve tretjini članov, v dveh pa nobenega, saj so tam (KS Dolje-Gaberje in Poljubin-Prapetno) zamudili rok za vložitev kandidatur. Občinska volilna komisija se je po besedah tajnika Davorja Simčiča odločila, da bo s poročilom o tem obvestila novega župana in občinski svet, ki naj tudi odloči o aktivnostih v zvezi s tem. Če se bodo odločili za nadomestne volitve, jih bodo izvedli.

pripravil Aleš Kocjan in dopisniki

Dogodki