Search
Close this search box.

Na območju MO Slovenj Gradec kmalu 159 novih priključkov na kanalizacijo

Ministrstvo za okolje in prostor je Mestni občini Slovenj Gradec odobrilo sredstva za projekt izgradnje kanalizacije pod 2000 populacijskih enot.

V okviru naložbe bo občina zgradila kanalizacijo v skupni dolžini 4143,20 metra, male čistilne naprave s sončno elektrarno ter dve črpališči v Mislinjski Dobravi, na območju Brd in v zaselku Sele-Vrhe. Na nov sistem bo priključenih 159 enot.  

Naložba je ocenjena na 1.147.366,79 evrov, od tega znašajo sredstva Mestne občine Slovenj Gradec 583.789,19 EUR, iz Načrta za okrevanje in odpornost pa bo občina prejela 563.577,60 evrov.  

Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji bo dosežena energijsko nevtralen sistem, kjer ne bo  nobene dodatne porabe energije, o poročili iz občine.

FOTO: MO Slovenj Gradec

Dogodki