Na Koroškem že tretji dan zapored ne beležimo novih primerov okužbe s COVID-19

Iz SB Slovenj Gradec sporočajo, da so včeraj testirali 24 oseb s sumom na COVID-19.

Testirali so 12 zaposlenih in 12 pacientov. Vsi odvzeti brisi so bili negativni.

Po podatkih NIJZ je bilo do 23. 4. 2020 do 24. ure opravljenih 45.018 testiranj1, od tega je bilo 1.384 pozitivnih testov. 

Po epidemioloških podatkih, ki jih je NIJZ prejel do sedaj, gre za 1.373 oseb. Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, štiri osebe pa so testiranje opravile v tujini.

Skupno število pozitivnih primerov in število novih primerov v preteklem dnevu po spolu

 moškiženskeskupaj
Skupno število pozitivnih primerov6097641373
Novi primeri v preteklem dnevu347
VIR: NIJZ

Med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci2 je okužba COVID-19 potrjena pri 285 osebah. V domovih starejših občanov (DSO) je okužba COVID-19 potrjena pri 421 osebah, od tega je 293 oskrbovancev.

Opomba: Število prijavljenih primerov okužbe s COVID-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja. Zaradi dodatnih preverjanj podatkov se primer lahko prerazporedi v drugo občino, statistično regijo ali starostno skupino. Skupno število primerov pri tem ostaja enako.

Dnevno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 23. 4. 2020

VIR: NIJZ

Skupno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 23. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po spolu in starostnih skupinah do vključno 23. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po statistični regiji bivanja do vključno 23. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah bivanja do vključno 23. 4. 2020

VIR: NIJZ

Do vključno 22. 4. 2020 je umrlo 82 oseb. V nadaljevanju je prikazano število umrlih po občinah bivanja ter po starostnih skupinah in spolu.

Število umrlih po občinah bivanja3 do vključno 23. 4. 2020

 Število umrlih4
Brezovica2
Celje1
Domžale2
Horjul6
Jesenice1
Kranj1
Ljubljana7
Ljutomer10
Maribor2
Metlika14
Naklo1
Piran/Pirano1
Ribnica na Pohorju1
Škofljica1
Šmarje pri Jelšah31
Žirovnica1
Skupaj82
VIR: NIJZ

Število umrlih po spolu in starostnih skupinah do vključno 23. 4. 2020

VIR: NIJZ

1 Vir: NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo imunologijo Ljubljana.

2 Ne glede na to, kje so se okužili.

3 Vključene so občine s primerom smrti.

4 V statistiko umrlih oseb štejemo uradne prijave smrti, ki so prispele na NIJZ do konca preteklega dne.