Na Koroškem po novem dve skupni občinski upravi

Koroška - Javorje

Na Koroškem bosta po novem namesto treh delovali dve skupni občinski upravi, ena s sedežem v Slovenj Gradcu, druga na Ravnah na Koroškem. Predvidoma še letos bo ukinjen Medobčinski inšpektorat Koroške s sedežem v Dravogradu, ki je doslej naloge občinske inšpekcije opravljal za vseh 12 koroških občin. Občine se o podrobnostih še dogovarjajo.

Doslej so na Koroškem delovale tri skupne občinske uprave, poleg omenjenega Medobčinskega inšpektorata Koroške še dve.

Skupni organ občinske uprave Koroške s sedežem v Slovenj Gradcu je zajemal občinsko redarstvo in urejanje prostora, vanj pa je bilo vključenih osem od 12 občin. V tem organu niso sodelovale štiri občine Mežiške doline, te so namreč ustanoviteljice Medobčinske uprave občin Mežiške doline s sedežem na Ravnah, ki opravlja naloge občinskega redarstva in priprave razvojnih projektov.

Zakonodajne spremembe, ki prinašajo spremenjen način sofinanciranja skupnih občinskih uprav in širši nabor možnih nalog, so tudi na Koroško prinesle nekatere spremembe. V prihodnje bosta namreč delovali dve medobčinski upravi, ki pa širita nabor nalog. Obe sta v odlokih določili tudi naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, ki pa jih trenutno še izvaja Medobčinski inšpektorat Koroške s tremi zaposlenimi. Ta bo letos ukinjen, pogovori o tem, kako bo s prevzemom zaposlenih, še potekajo, je za STA povedala županja Občine Dravograd Marijana Cigala.

Še naprej bo na Ravnah na Koroškem imela sedež Medobčinska uprava občin Mežiške doline, ki se ji je pridružila Občina Dravograd. Ta uprava je registrirana za vseh 11 možnih nalog, to so poleg omenjenega občinskega inšpekcijskega nadzorstva še občinsko redarstvo, pravna služba, občinsko odvetništvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, civilna zaščita, požarno varstvo in urejanje prometa.

“Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave občin Mežiške doline in Občine Dravograd res predvideva vse možne naloge, a uprava ne bo začela kar takoj vseh opravljati,” je za STA povedala direktorica občinske uprave Občine Ravne na Koroškem Anita Potočnik Slivnik, ki tudi vodi to medobčinsko upravo. Po predvidevanjih bodo začeli z nalogami s področja redarstva in urbanizma oz. urejanja prostora, v nadaljevanju pa dodali še kakšno.

Kot je pojasnila Potočnik Slivnikova, je za najvišje, 55-odstotno sofinanciranje s strani države dovolj, da opravljajo šest nalog, vseh 11 pa so v odloku opredelili zato, da ne bo treba vnovič sprejemati odloka na občinskih svetih petih občin, če bi se kasneje odločili za še kakšno od možnih nalog. Glede števila zaposlenih v novonastali medobčinski upravi se po njenih besedah občine še usklajujejo, prav tako so v fazi usklajevanja drugih dokumentov, potrebnih za dejansko delovanje medobčinske uprave.

Na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec pa od novega leta že deluje Skupni organ Koroške, ki se je prej imenoval Skupni organ občinske uprave Koroške. Vanj je vključenih preostalih sedem koroških občin. Ta skupni organ občinske uprave pa je predviden za izvajanje devetih od 11 nalog, saj nima predvidenega izvajanja občinskega odvetništva in notranje revizije.

Novi Skupni organ Koroške je začel delovati po programu dela za letos in trenutno zaposluje 17 javnih uslužbencev. To je šest več kot v preteklosti, kar je posledica širitve obsega in števila nalog, je za STA pojasnil vodja Skupnega organa Koroške Sašo Blatešič.

Glede nalog, ki jih zdaj opravlja Medobčinski inšpektorat Koroške, pa je dodal, da bodo občinsko inšpekcijsko nadzorstvo v okviru novega Skupnega organa Koroške začeli izvajati najkasneje z julijem letos in da bodo v ta namen prevzeli enega uslužbenca ali uslužbenko, ki bo opravljal naloge v Dravski in Mislinjski dolini.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije