Koroška z novimi uličnimi zbiralniki za e-odpadke

Projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, nad katerim bdi družba ZEOS, d.o.o., se je včeraj priključil tudi del Koroške z občinami Dravograd, Mislinja in Slovenj Gradec. Na današnjih dveh slavnostnih predajah so le-te skupaj z lokalnima partnerjema Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. in Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. prejele 11 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije.

LIFE projekt nagovarja vsa slovenska gospodinjstva k skrbnemu ravnanju s starimi aparati in baterijami, in sicer preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije.Sporočilo organizatorjev projekta je, da spadajo ti odpadki v posebno skupino in ne sodijo med mešane komunalne odpadke. Vsebujejo surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, ki se lahko uporabijo za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri, prav tako pa ti odpadki vsebujejo tudi težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne.

Nove zbiralnike so na obeh dogodkih pospremili na pot predstavniki obeh lokalnih partnerjev projekta – Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (v sklopu njihovega Dneva odprtih vrat) in Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. (na njihovem ZC Otiški vrh) ter predstavniki vseh treh občin, župan MOSG Andrej Čas, županja občine Dravograd Marijana Cigala in podžupanja občine Mislinja Andreja Oder. Skupaj s predstavnico družbe ZEOS, d.o.o. so podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter e-odpadke nato tudi simbolično oddali.

 »Po naših analizah so mali aparati največkrat nepravilno odloženi, saj gre za stvari, ki jih zaradi njihove velikosti oz. majhnosti, hitro odložiš v napačni / črni zabojnik, ker zasedejo malo prostora. In ravno pri teh aparatih je razviden v okviru naše dejavnosti velik skok. V letu 2007 smo zbrali malo manj kot 500 ton malih starih aparatov, v letu 2016 pa se je ta številka povzpela na skoraj 2.700 ton. Ozaveščanje, tudi s pomočjo novega LIFE projekta, je doseglo končnega uporabnika,« je povedala  Alenka Gruden Belavič, predstavnica družbe ZEOS, d.o.o.

 Lokacije uličnih zbiralnikov najdete na spletnem zemljevidu na spletni strani projekta, ki se ažurira po vsaki novi postavitvi zbiralnikov na mikrolokacije. Zbiralnike je prejelo že 152 občin in jih je skupaj 548. Občanke in občani e-odpadke dosledno ločujejo, v že stoječe zbiralnike je bilo do sedaj odloženih le 2% ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo. Plan praznjenja uličnih zbiralnikov je sicer predviden na 3 mesece, tako da zberejo v povprečju na en ulični zbiralnik 132,5 kg starih aparatov in baterij.

V zbiralnike lahko oddamo male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …), prenosne baterije in akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke …) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, svetilke …).