Korošci ponovno blesteli na 30. državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij (FOTO)

Na jubilejni 30. državni razstavi ocenjenih izdelkov v okviru prireditve »Dnevi Dobrot slovenskih kmetij Ptuj 2019« so sodelovale tudi koroške kmetice in kmetje, ki so tudi letos dosegli odlične rezultate. So prejemniki številnih zlatih, srebrnih, bronastih priznanj ter znaka kakovosti, za trikrat zapored doseženo zlato priznanje za posamezno dobroto.
FOTO: Bernarda Javornik
FOTO: Bernarda Javornik

Na trideseti jubilejni prireditvi Dobrote slovenskih kmetij, ki je letos potekala med 17. in 19 majem v minoritskem samostanu na Ptuju, pod častnim  pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dr. Aleksandre Pivec, je bilo tokrat ocenjenih več kot tisoč izdelkov iz štirinajstih skupin, med njimi so bili tudi izdelki s kmetij iz zamejstva. Seveda pa so poslali na ocenjevanje svoje dobrote tudi koroški kmetje in kmetice, ki so ponovno dosegli odlične rezultate.

Z imenom Dobrote slovenskih kmetij je poimenovan obsežen vsakoletni projekt, ki se pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Občine Ptuj ter z velikim entuziazmom, neusahljivo energijo in trdno odločenostjo zavodov po vsej Sloveniji, predvsem pa Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, ohraniti in spodbujati domače in kvalitetno, izvaja že od leta 1990.

FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za ugotavljanje kakovosti so organizirana senzorična strokovna ocenjevanja več skupin izdelkov (kisi, kompoti, konzervirane vrtnine, med, mesni izdelki, olja, sadjevci, sokovi, suho sadje, vina, žgane pijače, čaji, marmelade, mlečni izdelki, izdelki iz žit), podeljujejo pa tudi znak kakovosti, za trikrat zapored doseženo zlato priznanje za posamezno dobroto. Po v drugi polovici januarja objavljenem razpisu približno 600 kmetij, ki izpolnjujejo pogoje (vpis v register kmetijskih gospodarstev pri MKO), da vsako leto v ocenjevanje več kot 1.100 dobrot. Med koncem februarja in sredino maja strokovne komisije s posebnimi referencami za posamezne skupine dobrot le-te senzorično ocenijo v skladu z natančnimi pravilniki, ki temeljijo na veljavni zakonodaji s področja kakovosti prehranskih izdelkov. Vse ocene posameznih izdelkov so skrbno zabeležene v zapisnikih, ki so osnova za podelitev priznanj.

Vrhunec projekta je razstava, ki je organizirana v minoritskem samostanu na Ptuju vsako leto, tretji vikend v maju. Obsežna večdnevna prireditev vključuje razstavo dobrot, ki so prejele zlato, srebrno in bronasto priznanje, aktualne strokovne posvete in predavanja, bogato sejemsko dogajanje s ponudbo številnih dobrot, raznovrstni kulturni in zabavni program, predstavitve in seveda: podelitve trdo zasluženih priznanj. Te so potrditev pravega pristopa kmetijam, hkrati in nič manj pomembno pa verodostojna informacija kupcem, kje se lahko oskrbijo z res domačo, večinoma na tradicionalen in pod strogimi slovenskimi pravili pridelano hrano, ki bo prišla na njihove mize po čim krajši oskrbni poti, navajajo organizatorji projekta.

FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrica Pivčeva je na otvoritvi razstave, 17. maja med drugim poudarila, da podeželje pridobiva na pomenu. »Kmetijstvu in kmetom se dviga ugled v družbi, saj razvoj podeželja prinaša visoko kakovost življenja ter družbeno povezanost, ki jo v velikih mestih danes težko najdemo. Lokalno pridelana hrana je vedno bolj priljubljena tudi pri potrošnikih, domače postaja cenjeno, saj se vedno bolj zavedamo izjemne kakovosti naše hrane, od mesnih do mlečnih izdelkov, žit, sadja in zelenjave,« ter dodala: »Zavedamo se, da slovenskemu kmetu ni lahko, kmetije so še vedno premajhne in preveč odvisne od subvencij, te pa se bodo po reformi skupne kmetijske politike precej znižale. A na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se na prihajajoče spremembe pospešeno pripravljamo. Z novo resolucijo in strategijo kmetijstva, ki je v javni obravnavi, bomo kmetijstvo okrepili, mu dali večjo družbeno vlogo in ga ekonomsko naredili bolj zanimivega. Prenova slovenskega kmetijstva mora biti v sozvočju s kmeti. Podeželje mora postati privlačno za življenje, zato bo potrebno narediti izrazit premik v družbenem dojemanju kmetijstva, prilagoditi in izboljšati kmetijsko politiko, da bo sposobna odgovarjati na nove izzive in uresničevati potrebe družbe, kmetijstva in podeželja. Naši napori so usmerjeni tudi k pomoči mladim prevzemnikom kmetij ter uspešnem prenosu znanja med generacijami, kar je ključno za razvoj in sobivanje na podeželju.« 

Za konec je Pivčeva še povedala, da so kakovostna in varna domača hrana ter povečanje samooskrbe med prioritetami MKGP. Da je potrebno upoštevati naravne danosti, potrebe po varovanju naravnih virov in ohranjanju kmetijstva po celotnem ozemlju Slovenije. »Želimo si odporno kmetijstvo prihodnosti, kjer slovenski kmet ne bo več tako zelo odvisen od podpor, kot je danes.« 

FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

»Pred tridesetimi leti, ko je bilo prvo ocenjevanje dobrot s slovenskih kmetij, je bilo kmetij, ki so tržile svoje izdelke zelo malo. Ocenjevanje je v treh desetletjih zelo prispevalo k dvigu kakovosti pridelkov in izdelkov s kmetij. Promocijske aktivnosti, ki so potekale vzporedno, so večale prepoznavnost, hkrati pa se je večalo tudi število kmetij, ki so prepoznale Dobrote slovenskih kmetij kot eno od možnosti trženja svojih izdelkov. Tudi po zaslugi zbornice in javne službe kmetijskega svetovanja se je temu ustrezno prilagodila zakonodaja, ki sedaj omogoča lažje izvajanje dejavnosti. V tridesetih letih je šlo skozi ocenjevanje ogromno izdelkov naših kmetij in dosežena priznanja dokazujejo, da so izdelki vrhunski. Verjamem, da se prav po zaslugi kmetijskih svetovalcev in Dobrot slovenskih kmetij ohranja tradicija in pestrost ponudbe našega podeželja,« pa je na otvoritvi razstave med drugim povedal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič

NAGRAJENCI: celoten seznam prejemnikov priznanj najdete TUKAJ.

Kisi

 • Kmetija Ravnik (Blaž Krajnc), Muta, Jabolčni kis, srebrno priznanje
 • Janez Pušnik, Prevalje, Jabolčni kis, bronasto priznanje

Konzervirane vrtnine

 • Janez Pušnik, Prevalje, Koroška solata, zlato priznanje
 • Janez Pušnik, Prevalje, Koroška kisla kumarica, srebrno priznanje

Mesni izdelki

 • Kmetija Glavar, Muta, domača Glavarjeva salama, srebrno priznanje
 • Aljoša Ivartnik, Kotlje, Domača salama, srebrno priznanje
 • Aljoša Ivartnik, Kotlje, Konjska salama, srebrno priznanje
 • Turistična kmetija Juvan, Črna na Koroškem, Domača salama, srebrno priznanje
 • Janez Pušnik, Prevalje, Koroška špeharica, srebrno priznanje
 • Ivanka Rezar Rat, Ravne na Koroškem, Domača pašteta, srebrno priznanje
 • Turistična kmetija Juvan, Črna na Koroškem, Domači želodec, bronasto priznanje
 • Aljoša Ivartnik, Kotlje, Domač suh želodec, bronasto priznanje
 • Kmetija Klančnik (Gabrijela Koglenik), Dravograd, Klančnikova salama, bronasto priznanje
 • Janez Pušnik, Prevalje, Koroška salama, bronasto priznanje
 • Turistična kmetija Ravnjak, Slovenj Gradec, Ovčja salama, bronasto priznanje

Olja

 • Kmetija Kapler (Jože Kragelnik), Slovenj Gradec, Hladno stiskano ekološko totrovo olje, zlato priznanje
 • Kmetija Lindenhof, Šentjanž pri Dravogradu, Sončnično olje, zlato priznanje
 • Kmetija Grm (Jožef Obretan), Ravne na Koroškem, Totrovo olje, zlato priznanje
 • Kmetija Krevh (Mitja Krevh), Podgorje, Hladno stiskano totrovo olje, srebrno priznanje

 Sadjevci

 • Kmetija Fancat (Hrastel Klemen) Slovenj Gradec, Fancatov mošt, zlato priznanje
 • Kmetija Fancat (Hrastel Klemen) Slovenj Gradec, Jabolčni mošt, srebrno priznanje
FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sokovi

 • Kmetija Gorjak, Franc Dobnik, Slovenj Gradec, Jabolčni sok, zlato priznanje
 • Kmetija Gorjak, Franc Dobnik, Slovenj Gradec, Jabolčni sok z aronijo, zlato priznanje
 • Kmetija Gorjak, Franc Dobnik, Slovenj Gradec, Sok aronije, zlato priznanje
 • Kmetija Kapler (Jože Kragelnik), Slovenj Gradec, Ekološki jabolčni sok, zlato priznanje
 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac), Slovenj Gradec, Mešani sok (jabolka, hruške), zlato priznanje
 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac), Slovenj Gradec, Jabolčni sok z bezgom, zlato priznanje
 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac), Slovenj Gradec, Jabolčni sok z ingverjem, zlato priznanje
 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac), Slovenj Gradec, Jabolčni sok z drenom, zlato priznanje
 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac), Slovenj Gradec, Jabolčni sok z rdečo peso, zlato priznanje
 • Kmetija Rižnik, Podvelka, Sok aronije, zlato priznanje
 • Kmetija Dvornik (Damjan Smolak), Prevalje, Jabolčni sok, zlato priznanje
 • Kmetija Smuk (Blaž Lečnik), Šentjanž pri Dravogradu, Nešpljev sok, srebrno priznanje
 • Kmetija Smuk (Blaž Lečnik), Šentjanž pri Dravogradu, Mešani sok z ingverjem, srebrno priznanje
 • Turistična kmetija Ravnjak, Slovenj Gradec, Hruškov sok, srebrno priznanje
 • Gala Aronija (Martina Verčkovnik), Slovenj Gradec, Sok gala aronija, srebrno priznanje
 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac), Slovenj Gradec, Jabolčni sok, bronasto priznanje
FOTO: Bernarda Javornik

Žgane pijače

 • Janez Pušnik, Prevalje, Koroški Jager, zlato priznanje
 • Kmetija Dvornik (Damjan Smolak), Prevalje, Dvornikov jager, zlato priznanje
 • Kmetija Fančej (Jasmina Šantl), Podvelka, Tepkovo žganje, zlato priznanje
 • Kmetija Lampric (Matjaž Kotnik), Črna na Koroškem, Prpčevo žganje, srebrno priznanje
 • Kmetija Lampric (Matjaž Kotnik), Črna na Koroškem, Češpljevo žganje, srebrno priznanje
 • Kmetija Ravnik (Blaž Krajnc), Muta, Češpljevo žganje, srebrno priznanje
 • Nika Matavž, Slovenj Gradec, Viljamovka,srebrno priznanje
 • Nika Matavž, Slovenj Gradec, Borovničev liker, srebrno priznanje
 • Nika Matavž, Slovenj Gradec, Brinjevec,srebrno priznanje
 • Turistična kmetija Ravnjak, Slovenj Gradec, Hruškovo žganje – Tepkovec, srebrno priznanje
 • Florjan Klavž, Črna na Koroškem, Češljev šnops, bronasto priznanje
 • Kmetija Fančej (Jasmina Šantl), Podvelka, Smrekovo žganje, bronasto priznanje

Čaji

 • Kmetija Hudobnik (Tatjana Ladinek), Prevalje, Zelika – zeliščni čaj, zlato priznanje

Marmelade

 • Gala Aronija (Martina Verčkovnik), Slovenj Gradec, Gala aronija marmelada, zlato priznanje
FOTO: Bernarda Javornik

Mlečni izdelki

 • Kmetija Klančnik (Gabrijela Kogelnik), Dravograd, Klančnikov domači jogurt, zlato priznanje
 • Kmetija Rjavc (Maja Stipanič), Muta, Domači Jogurt, zlato priznanje
 • Kmetija Breznik (Urška Štumpfl Prevorčič), Podgorje, Sir za žar, zlato priznanje
 • Kmetija Dobernik (Valentina Kordež), Prevalje, Navadni tekoči jogurt, srebrno priznanje
 • Kmetija Krevh (Mitja Krevh), Podgorje, Domača skuta, srebrno priznanje
 • Kmetija Rjavc (Maja Stipanič), Muta, Domača skuta, srebrno priznanje
 • Kmetija Dobernik (Valentina Kordež), Prevalje, Skuta iz kislega mleka, bronasto priznanje
 • Kmetija Šuler (Albina Sušec), Slovenj Gradec, Domači tekoči jogurt, bronasto priznanje
 • Kmetija Šuler (Albina Sušec), Slovenj Gradec, Domača skuta, bronasto priznanje

Izdelki iz žit

FOTO: Bernarda Javornik
 • Kmetija Brdnik, Šentjanž pri Dravogradu, Rženi kruh, zlato priznanje
 • Kmetija Brdnik, Šentjanž pri Dravogradu, Beli kruh, zlato priznanje
 • Kmetija Brdnik, Šentjanž pri Dravogradu, Sadni kruh, zlato priznanje
 • Vesna Brumen, Ravne na Koroškem, Rženi kruh, zlato priznanje
 • Kmetija Dvornik (Katarina Gorenšek), Prevalje, keksi z marmelado – Linške očke, zlato priznanje
 • Kmetija Medved (Petra Navodnik Pšeničnik), Šentjanž pri Dravogradu, Črno-beli piškoti, zlato priznanje
 • Kmetija Medved (Petra Navodnik Pšeničnik), Šentjanž pri Dravogradu, Mandljevi piškoti, zlato priznanje
 • Janez Pušnik, Prevalje, Keksi na stroj, zlato priznanje
 • Marjeta Ročnik, Prevalje, Ajdov kruh, zlato priznanje
 • Marjeta Ročnik, Prevalje, Ekološki rženi kruh, zlato priznanje
 • Marjeta Ročnik, Prevalje, Ekološki rženi kruh s semeni, zlato priznanje
 • Kmetija Dvornik (Damjan Smolak), Prevalje, Ekološki pirin kruh, zlato priznanje
 • Kmetija Bimar (Jurij Wastl), Slovenj Gradec, Mešani kruh z rženo moko, zlato priznanje
 • Kmetija Bimar (Jurij Wastl), Slovenj Gradec, Rženi kruh, zlato priznanje
 • Kmetija Bimar (Jurij Wastl), Slovenj Gradec, Beli kruh, zlato priznanje
 • Kmetija Brdnik, Šentjanž pri Dravogradu, Mešani kruh, srebrno priznanje
 • Kmetija Brdnik, Šentjanž pri Dravogradu, Ajdov kruh, srebrno priznanje
 • Kmetija Dvornik (Katarina Gorenšek), Prevalje, Pirine Linške oči, srebrno priznanje
 • Kmetija Pušnik (Barbara Mager), Ravne na Koroškem, Linške oči, srebrno priznanje
 • Kmetija Breznik (Urška Štumpfl Prevorčič), Podgorje, Krofi, bronasto priznanje
FOTO: Tatjana Ladinek

Znak kakovosti – za trikrat zapored doseženo zlato priznanje za posamezno dobroto

 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac) Slovenj Gradec, Jabolčni sok z ingverjem
 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac) Slovenj Gradec, Jabolčni sok z rdečo peso
 • Kmetija Rebernik (Janez Mirkac) Slovenj Gradec, Jabolčni sok z bezgom
 • Kmetija Gorjak (Franc Dobnik), Slovenj Gradec, Sok aronije
 • Kmetija Dvornik (Damjan Smolak), Prevalje, Dvornikov jager
 • Kmetija Fancat (Klemen Hrastel), Slovenj Gradec, Fancatov mošt
 • Kmetija Hudobnik (Tatjana Ladinek), Prevalje, Zelika – zeliščni čaj
 • Marjeta Ročnik, Prevalje, Ajdov kruh, zlato priznanje
 • Marjeta Ročnik, Prevalje, Ekološki rženi kruh, zlato priznanje
 • Marjeta Ročnik, Prevalje, Ekološki rženi kruh s semeni, zlato priznanje
 • Kmetija Medved (Petra Navodnik Pšeničnik), Šentjanž pri Dravogradu, Črno-beli piškoti

Vir: KGZS, MKGP, Dobrote slovenskih kmetij

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.