Search
Close this search box.

Komunala Slovenj Gradec lani z upadom prihodkov in dobička

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec je lani ustvarilo 9,5 milijona evrov prihodkov in leto sklenilo s skoraj 141.000 evri čistega dobička, kar je oboje manj kot leto prej. Podjetje je lani začelo z največjo naložbo v zgodovini podjetja, to je gradnjo nove kotlarne na biomaso. Vrednost naložbe, ki je v polnem teku, je 2,6 milijona evrov.

V lanskem letu je Komunala Slovenj Gradec ustvarila skupno 9,5 milijona evrov prihodkov iz poslovanja, kar je okoli 660.000 evrov manj kot leto prej, čisti dobiček pa je bil okoli 62.000 evrov nižji kot leto prej, je razvidno iz letnega in trajnostnega poročila družbe za lani, ki ga je direktor Jožef Dvorjak predstavil na zadnji seji slovenjgraškega mestnega sveta.

Podjetje je lani kljub nepričakovanim razmeram ob epidemiji covida-19 uspelo uresničiti vse ključne zastavljene cilje, je ocenil direktor največjega koroškega javnega komunalnega podjetja, ki je v večinski lasti slovenjgraške občini, dobrih 12 odstotkov pa je v lasti Občine Mislinja.

Po več letih načrtovanja je slovenjgraška Komunala v lanskem letu, ko so v Slovenj Gradcu obeležili 40 let obratovanja toplarne Štibuh in 45 let obratovanja daljinske energetike, začela z izvajanjem največjega infrastrukturnega projekta doslej, to je z gradnjo nove kotlarne na lesno biomaso na Štibuhu. Z naložbo po navedbah direktorja pišejo novo poglavje energetike v Mislinjski dolini in širijo zavedanje o potrebi po implementaciji trajnostnih principov tudi na področje energetskih virov.

Po načrtih bo gradnja kotlarne zaključena do pričetka letošnje kurilne sezone. Kotlovnica bo obratovala brez stalne prisotnosti upravljavcev, saj bo urejen daljinski nadzor. Predstavlja pomembno naložbo v prihodnost mesta, saj bodo v mestu z izgradnjo nove kotlarne dosegli izpolnitev zahtev zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Poleg začetka omenjene naložbe so v podjetju po besedah direktorja Dvorjaka ponosni tudi na vseslovensko nagrado na področju družbene odgovornosti Horus, ki so jo lani osvojili v svoji kategoriji in ki je “še utrdila sloves Komunale Slovenj Gradec kot enega najnaprednejših in najbolj trajnostno naravnanih podjetij v državi”. Komunala Slovenj Gradec je imela konec leta 2020 111 zaposlenih.

Sicer pa med pomembnejše naložbe v lanskem letu spadajo še nakup stroja za pometanje in mulčerja za brežine ter nakup okoli 4300 kvadratnih metrov velikega občinskega zemljišča, na katerem ima komunala zgrajen silos, objekte za zimsko službo in pomožne prostore za ostale dejavnosti.

Dogodki

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec je lani ustvarilo 9,5 milijona evrov prihodkov in leto sklenilo s skoraj 141.000 evri čistega dobička, kar je oboje manj kot leto prej. Podjetje je lani začelo z največjo naložbo v zgodovini podjetja, to je gradnjo nove kotlarne na biomaso. Vrednost naložbe, ki je v polnem teku, je 2,6 milijona evrov.