Search
Close this search box.

Kdo si zasluži državno priznanje na področju prostovoljstva? Prijave so odprte…

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019.

Kandidati za priznanja so lahko prostovoljci oziroma prostovoljke in prostovoljske organizacije, kandidirajo pa lahko za tri različne nazive.

“Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.”

Za življensko delo bodo podelili nagrado zaslužnemu prostovoljcu. Prejel jo bo tisti, ki se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v naši državi ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.  

Nagrado zaslužni prostovoljski organizaciji bodo podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Slovenije in sicer v časovnem obdobju daljšem od 20 let.  Podelili pa bodo še priznanje za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Prejemnik nagrade oziroma priznanja bo prejel posebno listino ter finančno nagrado, poleg pa bo prejel tudi obrazložitev odbora, iz katere bo razviden razlog za podelitev nagrade oziroma priznanja ter njegova utemeljitev.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu. Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 30. 3. 2020 do 12. ure. 

“Podatki iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2018 kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravijo skoraj deset milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 98 milijonov evrov. Če bi upoštevali prostovoljsko delo, ki poteka spontano, neorganizirano, bi bila ta številka še višja.” so zapisali na GOV.si.

VIR: GOV.SI