Search
Close this search box.

Kako se je (po)rodil Virtualni mladinski inkubator Koroške

Približno na polovici projekta KOR-NET ekipa zaključuje z vzpostavitvijo ene glavnih pridobitev za koroško mladino. Javnosti predstavljamo spletno platformo za koroško mladino, imenovano Virtualni mladinski inkubator Koroške. Zamišljena je kot vir informacij za mlade, pa tudi kot virtualno stičišče vseh, ki jih oz. nas skrbi za situacijo mladih na Koroškem in ki želimo s prepletom svojih praktičnih izkušenj in poklicnih znanj mladim olajšati pot v odraslost. Končni namen inkubatorja in projekta kot celote je oblikovanje takšnih pogojev za življenje in delo mladih, ki bi te motivirali za nadaljnje življenje v domači regiji ter aktivno udejstvovanje v svoji skupnosti, na podeželju ali v mestu.

Trnova pot od ideje do izvedbe

Vse skupaj se je začelo z ‘brainstormingi’, skozi katere smo začetno idejo o spletnem stičišču mladih,
mladinskih organizacij in ostalih akterjev podpornega okolja za mlade na Koroškem razvili in izoblikovali
v vsebinsko bogato in raznoliko spletišče, ki bo odslej znano pod imenom Virtualni mladinski inkubator
Koroške ter dostopno na domeni www.kor-net.si.

Doris Brajnik, KMKC Kompleks: “Šele skozi intenzivno delo na projektu in 10-urne ‘brainstorminge’ na
Zoom-u smo ugotovili, kako oɓširnega projekta (znotraj projekta!) se lotevamo. Vsebine so se kopičile,
a smo jih uspeli skozi skrbno redakcijo, pa tudi skozi pogovore z mladimi v okviru različnih projektnih
aktivnosti, urediti in skrčiti na najpomembnejše. Upamo predvsem, da bodo z rezultatom – stran bomo
v prihodnje seveda še dopolnjevali in nadgrajevali – zadovoljni osrednji uporabniki, torej mladi.”

Inkubacija inkubatorja

Snovanje inkubatorja smo, najprej v razširjenem sestavu vseh delavcev na projektu, nato pa v ožji
delovni skupini, začeli s temeljitim razmislekom o vsebinah, ki bi bile (potencialno) koristne za koroško
mladino med 15. in 29. letom starosti.
Zadali smo si, da ji v karseda privlačni obliki – o njej nekoliko
več kasneje – podamo zlasti tiste informacije, ki bodo mladim v oporo pri prehajanju skozi različna
obdobja odraščanja.

Glavnina “stalnih” vsebin na strani je torej v resnici svojevrsten spletni priročnik za odraščanje, v
katerem lahko mladi iščejo odgovore na različna vprašanja, tako glede praktičnih življenjskih zadev,
npr. birokracije, osebnih financ, reševanja stanovanjskega vprašanja ipd., kot glede problematik,
specifičnih za dijaško in študentsko obdobje življenja ter prehod v delovno aktivnost.

Vsebina: iz otroštva skozi mladost v odraslost in družbeno aktivnost

Opisani logiki razmišljanja sledi tudi struktura strani, ki obsega šest poglavij. Ta se med seboj prepletajo
in so strukturirana tako, da bi mlade kar najbolje podprla vse od Dijaških let (1. poglavje) skozi
Študentska leta (2. poglavje) vse do samostojnosti (3. poglavje, Starter pack za odraslost). Da bi poleg
uspešnega soočanja s šolskimi obveznostmi in postopnega prevzemanja odgovornosti za svoje življenje mlade spodbudili k civilnodružbenemu angažmaju, smo dodali še informacije za lažje aktiviranje in
večjo (politično) participacijo (4. poglavje, Aktivni mladi).


Posebno poglavje, ki bi ga želeli v prihodnosti še nadgraditi, so Frendi v stiski. Obsega vsebine ter
najpomembnejše kontakte podpornega okolja za mlade na področju mentalnega zdravja in drugih
oblik stisk, ki jih mladim povzroča življenje v moderni družbi. Da bi se karseda integrirali v domače
okolje in raširili svojo socialno mrežo, smo na koncu predvideli še poglavje Kaj dogaja?, kjer bo moč
najti informacije o aktualnih dogodkih, razpisih, (neformalnih) izobraževanjih, mednarodnih
izmenjavah za mlade ipd.

Agencija Statera: izvedba strani in grafična zasnova, ki podpirata vsebino

Ob izvedbi inkubatorja smo si zastavili vsaj še dve pomembni vprašanji: 1) kako sploh pridobiti
pozornost mladih v digitalni dobi, zasičeni s sporočili in signali, še zlasti na spletu, ter 2) kako podajati
informacije na način, ki bo mladim grafično dovolj privlačen, da se bodo na stran redno in radi vračali?
Odgovore na ta vprašanja smo iskali skupaj z Agencijo Statera, ki smo ji zaupali izvedbo spletne strani.

Da bi poudarili faznost procesa odraščanja in prehajanje skozi različna obdobja, smo si skupaj zamislili
osebe, ki “odraščajo” z uporabnikom_co ter ga/jo vodijo skozi glavne prelomnice izobraževalnega
procesa in vključevanja v svet odraslih. Temu sledi tudi barvna shema, ki iz živahne roza (srednja šola)
počasi dobiva svetlejše, bolj umirjene tone. Barvno portal zaključuje pomirjajoča barva sivke,
rezervirana za poglavje Frendi v stiski.

KOR-NET na polovici poti!

Koroška mreža podpornega okolja za mlade je partnerski projekt, ki si s podporo Norveškega
finančnega mehanizma
prizadeva za zagotovitev takšnih pogojev za življenje in delo mladih na
Koroškem, da bi ti po koncu šolanja z veseljem ostali v domači regiji ter se tukaj počutili slišane.

Z “lansiranjem” Virtualnega inkubatorja Koroške projekt, ki se je začel julija 2022, trajal pa bo do aprila
2024, prehaja v drugo polovico izvajanja. Prelomnico so člani ekipe obeležili tudi z zabavnim druženjem
ob predstavitvi inkubatorja v KMKC Kompleks, ki ga je popestril moderator Gašper Bergant in mladi
glasbeniki, skupina Overheat.

Zbrane sta poleg Viktorije Barbič, direktorice A. L. P. Peca in idejne vodje projekta KOR-NET, nagovorili
tudi direktorica RRA Koroška Karmen Sonjak ter državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in
regionalni razvoj (nacionalni skrbnik razpisov Norveškega finančnega mehanizma) Andreja Katič.

Vir: Aljaž Kitak, MKC Slovenj Gradec

Dogodki

Približno na polovici projekta KOR-NET ekipa zaključuje z vzpostavitvijo ene glavnih pridobitev za koroško mladino. Javnosti predstavljamo spletno platformo za koroško mladino, imenovano Virtualni mladinski inkubator Koroške. Zamišljena je kot vir informacij za mlade, pa tudi kot virtualno stičišče vseh, ki jih oz. nas skrbi za situacijo mladih na Koroškem in ki želimo s prepletom svojih praktičnih izkušenj in poklicnih znanj mladim olajšati pot v odraslost. Končni namen inkubatorja in projekta kot celote je oblikovanje takšnih pogojev za življenje in delo mladih, ki bi te motivirali za nadaljnje življenje v domači regiji ter aktivno udejstvovanje v svoji skupnosti, na podeželju ali v mestu.