Search
Close this search box.

Kako je z obnovo ceste Ravne – Dravograd?

Za rekonstrukcije ceste Ravne - Dravograd je v pripravi razpisna dokumentacija.
Fotografija je simbolična

Povprečni letni dnevni promet (PLDP) Ravne–Dravograd je 9500 vozil, in ker gre za pomembno državno prometnico, tudi država načrtuje njeno obnovo.

“Vozišče je v slabem stanju, dotrajano, z lokalnimi poškodbami, mrežnimi razpokami in mestoma neurejenim odvodnjavanjem. Pojavljajo se razpoke, udarne jame, mestoma kolesnice in zaplate zaradi popravljanja vozišča, robovi ceste so ponekod odlomljeni. Podporni zidovi proti reki Meži so večinoma v slabem stanju. Vzdolž ceste ni hodnika za pešce, na odseku so tudi avtobusna postajališča …” je med drugim zapisano v projektni nalogi, in še, da je treba izdelati projektno dokumentacijo na nivoju projekta za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo, pri čemer mora projekt zajeti tudi odvodnjavanje meteornih voda in ureditev brežine Meže.

Kako poteka rekonstrukcija ceste na relaciji Ravne – Dravograd smo povprašali na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer so nam posredovali naslednje informacije.

Za izvedbo rekonstrukcijo ceste G2-112/1256 Ravne–Dravograd, od km 0+500 do km 3+500 in ureditev kolesarske poti od km 0+500 do km 2+040 je v pripravi razpisna dokumentacija.

Javno naročilo bo predvidoma objavljeno do konca tega meseca.

Projekt obsega celovito rekonstrukcijo glavne ceste skupaj z odvodnjavanjem, sanacijo oziroma
nadgradnjo podpornih in opornih zidov, ureditev križišč, ureditev kolesarske poti, ureditev enega
para avtobusnega postajališča, vodnogospodarske ureditve struge, ter prestavitev in zaščita
komunalnih vodov, so še nam sporočili.

3 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Guki
Guki
1 mesec nazaj

Cesta je dolga 9km, obnovili bodo pa prve 3 km. Super

Alex
Alex
1 mesec nazaj

Ja super… Iz katere strani bodo obnovili teh 3 km? Pa saj se šalijo…

Mirab
Mirab
Reply to  Alex
1 mesec nazaj

Ja verjetno iz dravograjske strani maanj dela..

Dogodki

Za rekonstrukcije ceste Ravne - Dravograd je v pripravi razpisna dokumentacija.