Kaj pomeni spojitev centrov za socialno delo za Korošce?

S 1. 10. 2018 bo v Sloveniji ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno delo. Spojitev več centrov za socialno delo v večji center za socialno delo, ki bo krajevno pristojen na območju celotnega območja, bo omogočila kadrovsko raznolikost in različne strokovne profile, je zapisano na straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada RS je, 26. 4. 2018, sprejela tudi sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo (CSD) Koroška, ki bo univerzalni pravni naslednik centrov za socialno delo: Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec. Center za socialno delo Koroška bo imel svoj sedež v Slovenj Gradcu in bo poleg delovanja na sedežu, posloval tudi v enotah, na naslovu sedanjih centrov za socialno delo.

Kaj pomeni spojitev centrov za socialno delo za koroške uporabnike, smo vprašali Tadeja Poberžnika, direktorja CSD Slovenj Gradec?

Kot ste seznanjeni, bo 1.10. 2018 ustanovljen nov CSD Koroška, ki bo nastal s spojitvijo dosedanjih CSD: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem ter Slovenj Gradec. S tem dnem bodo dosedanji centri za socialno delo postali enote CSD Koroška.

S spojitvijo se tako spreminja zgolj organizacijska struktura, vsebina dela in dostopnost do storitev centra za socialno delo pa se ne spreminja. Enote Centra za socialno delo Koroška bodo še naprej ostajale vstopne točke, tako da bodo uporabniki tudi v prihodnje vse zadeve lahko urejali na enotah (sedanjih centrih za socialno delo).

CSD Koroška bo tudi v prihodnje izvajal vse socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge po zakonu. Prav tako bomo v prihodnje izvajali ostale socialnovarstvene programe in druge skupnostne programe, pomembne za lokalno skupnost.

Novost, ki jo prinaša reorganizacija CSD, je ustanovitev nove Službe za uveljavljanje iz javnih sredstev, v kateri bodo tekli postopki odločanja o letnih pravicah (otroški dodatek, štipendija, subvencija plačila vrtca, malice, kosil). Tudi uvedba te službe za uporabnike ne prinaša sprememb, saj bodo vse formalnosti v zvezi z uveljavljanjem teh pravic urejali na enotah centra za socialno delo.

Kako bo z delovnimi mesti, bo morda kakšno ukinjeno?

Kar se tiče delovnih mest, CSD Koroška z dnem prenosa, v okviru pravnega nasledstva, prevzame od trenutno še obstoječih centrov za socialno delo vse javne uslužbence. Vsi zaposleni tako ohranijo delovna mesta.

Veliko je govora, da bodo odločbe iz socialnih pravic močno zamujale, ali to drži in če, kdaj lahko pričakujejo odločbe za štipendije, za znižano plačilo vrtcev na Koroškem?

Glede zamud pri odločanju v postopkih glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev pojasnjujemo, da je bilo zaradi nadgradnje in posodabljanja informacijskega sistema ISCD2 onemogočeno vnašanje podatkov v sistem. Posledično ni bilo možno odločati o pravicah do državne štipendije do konca meseca avgusta, saj prejetih vlog ni bilo mogoče obravnavati. Z mesecem septembrom, ko je sistem ponovno začel delovati, so bile vse vloge za državne štipendije dijakov vnesene v informacijski sistem, je pa ta zamik začetka obravnave vlog posledično povzročil zaostanek tudi na področju odločanja o pravicah do otroških dodatkov in subvencije vrtcev. Trenutno beležimo povečano število vlog za uveljavljanje pravice do štipendije s strani študentov. Strokovni delavci na centrih naloge izvajajo pospešeno in si prizadevajo, da bodo odločbe izdane v dvomesečnem zakonskem roku.

Glede zadnjega vprašanja vam odgovora ne moremo posredovati, saj cene vrtcev določajo občine,” še dodaja Poberžnik.

Po poročanju častnika Delo pa so jim iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporočili, da še vedno velja zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, po katerem se akontativno obračunava vrtec do izdaje nove odločbe. Tisti, ki še niso hodili v vrtec, pa bodo, do odločbe, plačevali najvišji razred, potem pa dobili poračun.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije