FOTO: Šola z navdihom leti na krilih domišljije

Življenje slej ko prej izgine v svoji prihodnosti, zato se je od časa do časa dobro ozreti v preteklost in skrbno načrtovati/realizirati sleherni trenutek sedanjosti.

Da čas beži, je bilo moč opaziti na OŠ Franja Goloba Prevalje, kjer so 21. 12. 2018 s sklepno prireditvijo ob koncu koledarskega leta obeležili tri pomembnejše dogodke. Praznovanje države, praznovanje 55-letnice OŠ Franja Goloba Prevalje in ne nazadnje praznovanje 200-letnice šolstva na Prevaljah. Ob dogodku pa so postavili tudi razstavo, ki si jo je moč ogledali v avli šole.

Mladinski pevski zbor je vse prisotne v veliki športni dvorani OŠ Franja Goloba Prevalje pozdravil z Zdravljico, nato sta nas povezovalki programa popeljali skozi čas osamosvojitve ter zgodovino šole do današnjih dni …

OŠ Franja Goloba Prevalje je svoje nove prostore šolske stavbe na Polju 4 odprla 22. decembra 1963. leta. Ime je dobila po Franju Golobu, slovenskem slikarju, ki je bil rojen 1913 na Prevaljah in je v svojih motivih pogosto upodabljal rodno Koroško.

Šola ima 3 podružnične šole: Holmec, Šentanel in Leše. V okviru šole deluje tudi vrtec Krojaček Hlaček Prevalje.

Prvi ravnatelj šole je bil Leopold Suhodolčan. Skupaj z učiteljem slovenščine Stankom Kotnikom sta ustanovitelja gibanja Bralna značka (1961). V okviru šole pa deluje tudi šolsko glasilo Vigred, ki je eno izmed najstarejših v Sloveniji. Šola je tudi zaradi tega zelo močna na področju kulture.

Tudi športno področje je močno, saj redno dobivajo priznanja za najbolj športno šolo v Sloveniji. V zadnjih letih razvijajo dejavnosti na področju robotike, naravoslovja in tujih jezikov.

Medsebojno spoštovanje in nenasilna komunikacija sta prednostni nalogi šole na vzgojnem področju. V letošnjem šolskem letu šola sodeluje z Univerzo v Ljubljani, natančneje s Fakulteto za družbene vede, v okviru katere bodo izpeljali projekt Raziskovanje procesov spreminjanja šolske skupnosti (prof. dr. Metka Kuhar). Od osnovne šole se pričakuje, da prihajajočim generacijam 1) posreduje znanje in razvija veščine, potrebne za uspešno delovanje v svetu in opravljanje izbranih poklicev (kvalifikacija), 2) facilitira sprejemanje vrednot obstoječe družbe (socializacija) in 3) omogoča razvoj osebnosti, ki posameznikom olajša samostojno in kreativno vstopanje v svet (subjektifikacija) (Biesta, 2014).

Druga novost pa je sodelovanje na razpisu ´Za lepšo šolo´ in donacija podjetja MERKUR. Že peto leto zapored namreč podjetje MERKUR donira vsaki izbrani šoli material za izvedbo prijavljenega projekta. OŠ Franja Goloba Prevalje bo ena izmed 15 šol, ki si bo lahko v Merkurjevih trgovskih centrih nabrala material v vrednosti do 250 evrov. Šola Prevalje je edina na Koroškem, ki se lahko pohvali s to ´nagrado´. Več o tem projektu lahko preberete TUKAJ.

Veliko glasbe, plesa in ogrlica besed je tisto, kar dela šolo živo, zato ji želimo čim več ustvarjalnosti na krilih domišljije. To sta vsem zbranim zaželela tudi župan Občine Prevalje dr. Matic Tasič in ravnateljica zavoda Mira Hancman. Pisatelj Leopold Suhodolčan, tesno povezan s šolo, je v enem izmed pisem 7. novembra 1972. leta zapisal …

˝Povem naj še to, da noben pisatelj ne pride mojster na svet. Ob svojem talentu se mora veliko naučiti, veliko prebrati, tudi delati, da kaj doseže. Začel sem v literarnem krožku na mariborskem vseučiteljišču, ko sem v glasilu Mlada greda objavljal kratke prispevke. Imeti je treba veliko moči, veselja in tudi vere v svoje delo.

Nikoli ne bodite na hitro zadovoljni s svojim delom, skušajte biti zmerom boljši in boljši.

Želim vam veliko uspehov ter vas vse prav lepo pozdravljam.˝